Medeltimpris


Intjänat arvode under perioden
Sålda timmar under perioden
Medeltimpris
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.