Resultat per anställd


Resultat efter avskrivningar
Antalet årsanställda
Resultat per anställd
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.