Annuitet


Ursprungliga investeringsbeloppet - z kr
Räntesats - %
Antal år - n år
Annuitet - av z kr som utfaller efter n år   
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.