Nuvärdet av 1 kr som utfaller i slutet av varje år under n år