Nollpunkten i kronor


Fasta kostnader
Rörliga kostnader i % av omsättningen
Nollpunkten i kronor
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag. Använd decimalpunkt.