Överskott

Ett överskott på skattekontot kan uppkomma på olika sätt. Det blir överskott på skattekontot när inbetalningar, avdragen skatt enligt kontrolluppgifter, över-skjutande moms, intäktsränta och andra krediteringar överstiger debiterade skatter och avgifter.

På överskottet utgår en intäktsränta. För aktuell ränta kontakta Skatteverket.

I följande fall återbetalas överskottet på kontot automatiskt

  • Överskjutande ingående moms.
  • Nedsättning av tidigare påförd skatt. En nedsättning av tidigare påförd skatt kan avse alla slags skatter.
  • Överskott vid slutlig skatt.
  • Beslut om återbetalning av punktskatt

I vissa fall får återbetalning av överskott inte göras, till exempel om beloppet understiger 100 kr, belopp som kan behövas för betalning av skatt som inte har beslutats men med fog kan antas komma att beslutas.

Underskott

Har det uppstått ett underskott på skattekontot på minst 100 kr får konto- havaren ett "kontoutdrag med betalningsuppmaning" och ges tillfälle att betala sin skuld.

Om underskottet på skattekontot är minst 500 kr (10 000 kr för företag/arbets-givare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt) får du ett betalningskrav. Det innebär att din skuld överlämnas till Kronofogden om du fortfarande har ett underskott på skattekontot vid nästa avstämning.

En viktig sak att komma ihåg är att det inte går att undvika indrivning genom att bara betala det belopp som finns på betalningsuppmaningen. Både det beloppet och övriga skatter (F-skatt, moms mm) som förfaller under månaden ska betalas.

Källa:
Ovanstående text är sammanfattad utifrån Skatteverkets informationsmaterial.

Läs mer om skattekontot på Skatteverkets hemsida

Länk till: Skatteverket