Följande material från Skatteverket.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Schablonbelopp

Vid tjänsteresa I Sverige
inkomståret 2014
Utomlands
inkomståret 2014
Hel dag 220 kr Etthelt normalbelopp
Halv dag 110 kr Ett halvt normalbelopp
Efter tre
månader
154 kr per hel dag 70 % av normalbeloppet per hel dag
Nattschablon 110 kr Ett halvt normalbelopp

Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Källa: Skatteverket