Alla som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare. Med medborgarskapet kommer en rad rättigheter som är kopplade till EU-medlemskapet. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta fram de politiker som ska sitta i Europaparlamentet. Du kan också resa fritt eller arbeta och studera i andra EU-länder. Dessutom finns EU:s ombudsman till din hjälp, om du anser dig ha blivit felbehandlad av en EU-institution.
 

Som EU-medborgare kan du

 • Resa fritt och befinna dig i alla EU-länder.
   
 • Arbeta och studera i alla EU-länder.
   
 • Rösta i val till Europaparlamentet.
   
 • Få hjälp av ett annat EU-lands ambassad i ett land utanför EU.
   
 • Ta del av dokument från ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen.
   
 • Klaga hos EU:s ombudsman om du blivit felbehandlad av en EU-institution.
   

Språket

Vill du skriva på svenska till EU? Inga problem. Som EU-medborgare kan du mejla eller skicka brev till EU:s institutioner på något av EU:s 24 officiella språk, till exempel svenska. De flesta av EU:s lagar och andra viktiga dokument finns också översatta till alla officiella språk.
 

Viktiga EU-dokument publiceras på alla språk

Tanken är att EU-medborgare oavsett EU-land ska kunna få information om vad EU gör, läsa EU-lagstiftningen på ett språk som de förstår och delta i EU:s lagstiftningsprocess. EU har därför en språkpolicy som säger att alla EU-lagar, viktiga policydokument och allmän information om EU ska publiceras på EU:s 24 officiella språk.
 

Skriva till EU:s institutioner

Som EU-medborgare kan du också kommunicera med EU-institutionerna på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk och få svar på samma språk. Om du däremot ringer till en EU-institution kan du behöva vara beredd att tala ett annat språk än till exempel svenska.
 

Läs mer om:

Resa, arbeta och studera i ett annat EU-land
Rätt att rösta
Rätt att ta del av EU-dokument
Klaga till EU:s ombudsman
Mänskliga fri- och rättigheter i EU
Så kan du påverka EU
 

Källa:

riksdagen.se