EU:s sju institutioner utgör grunden för organisationen. De jobbar för att främja EU:s värderingar, förverkliga unionens mål, säkerställa effektivitet i verksamheten och tjäna EU-ländernas intressen. I varje institution jobbar representanter från medlemsländerna.

 
Sju institutioner med olika uppgifter

De sju institutionerna har olika arbetsuppgifter. EU-kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s mål och prioriteringar. EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU. Europeiska centralbanken håller koll på inflationen och samarbetet kring den gemensamma valutan euro. Europeiska revisionsrätten granskar EU:s utgifter och inkomster.
 

EU-kommissionen föreslår och följer upp lagar

Den viktigaste uppgiften för EU-kommissionen är att föreslå nya lagar. Dessutom ska den genomföra de beslut som tas inom EU eller kontrollera att medlemsländerna gör det. EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. Kommissionärerna företräder inte sina egna länder utan ska tänka på hela EU:s bästa när de arbetar med lagförslag. Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och har ansvar för handelsfrågor.

EU-kommissionen
 

Ministerrådet beslutar om nya lagar

Ministerrådet består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministrarna företräder sina egna länder. Ministerrådets viktigaste uppgift är att debattera och fatta beslut om de nya lagar som EU-kommissionen föreslår. Vilka ministrar som träffas på ministerrådets möten beror på vilken fråga som ska diskuteras. Om ämnet för mötet är jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna som möts. Handlar det om utrikespolitik träffas utrikesministrarna. För att besluta om en ny lag måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ministerrådet
 

Europaparlamentet beslutar om lagar och budget

Medborgarna i medlemsländerna har röstat fram Europaparlamentets 751 ledamöter i allmänna val. 20 av ledamöterna är från Sverige. Ledamöternas uppgift är att fatta beslut om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet ska även besluta om EU:s budget. En annan viktig uppgift är att kontrollera och godkänna EU-kommissionen. Om kommissionen missköter sitt jobb kan Europaparlamentet rösta om att den måste avgå.

Europaparlamentet
 

Europeiska rådet prioriterar och har toppmöten

I Europeiska rådet sitter EU-ländernas statsministrar och regeringschefer. Sverige representeras alltså av statsminister Stefan Löfven. Europeiska rådets huvudsakliga uppgifter är ta fram mål och prioriteringar för verksamheten i EU och övergripande riktlinjer för vad EU ska göra på lång sikt. Det här är den högsta formella nivån i EU-samarbetet och Europeiska rådets möten kallas också för toppmöten. EU-ledarna håller toppmöten ungefär fyra gånger per år.

Europeiska rådet
 

EU-domstolen reder ut tvister

När det uppstår tvister mellan EU och medlemsländerna är det EU-domstolen som dömer. EU-domstolen dömer även i tvister mellan medlemsländer och mellan EU-institutioner. Den viktigaste uppgiften är att se till att både EU-institutionerna och medlemsländerna följer EU:s lagar. I domstolen sitter en domare från varje medlemsland.

EU-domstolen
 

Europeiska centralbanken med koll på euro och inflation

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de medlemsländer som infört den gemensamma valutan euro. ECB ska också se till att inflationen inom EU hålls på en låg och stabil nivå.

Europeiska centralbanken (ECB)
 

Europeiska revisionsrätten följer EU:s pengar

Europeiska revisionsrätten håller koll på EU:s inkomster och utgifter. Den kan granska alla organisationer, myndigheter och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar. Revisionsrätten har inte möjlighet att straffa den som gör fel. De brister som hittas åtgärdas i stället oftast av medlemsländernas egna myndigheter.

Europeiska revisionsrätten


Källa:

riksdagen.se