Alla kemiska produkter som är farliga ska tydligt vara märkta med farosymbol (en eller flera) samt risk- och skyddsinformation. Texten ska vara på svenska.

Här nedan ser du hur farosymbolerna ser ut.

 

Produkter som är irriterande eller frätande

Produkter som är farliga för hälsan.Produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga eller långsiktiga skador på hälsan


 

Produkter som är brandfarliga eller explosiva


 

Produkter som är farliga för miljön

   

Källa: Kemikalieinspektionen