Dina rättigheter när du handlar på nätet inom EU

När du köper varor över Internet av ett företag inom EU har du alltid en ångerperiod på minst 7 dagar. Tiden räknas från den dag du fått varan. Säljaren ska informera om ångerrätten på sin webbplats och vart du ska vända dig om du vill ångra dig.

Om du vill använda ångerrätten ska du skicka tillbaka varan till säljaren på din egen bekostnad. Säljaren ska skicka tillbaka betalningen inom 30 dagar från den dag han får tillbaka varan. Men kom ihåg att det finns varor där ångerrätten inte gäller. Det gäller till exempel livsmedel, tidningsprenumerationer och vadhållning. För vissa andra varor upphör ångerrätten att gälla om du bryter plomberingen. Det gäller till exempel datorprogram och dvd-filmer.

Reklamera

Om varan är felaktig eller inte motsvarar vad säljaren utlovat bör du omgående reklamera, det vill säga klaga på varan, till säljaren. Meddela helst skriftligt vad du är missnöjd med och vilken rättelse du vill ha. Om säljaren inte hör av sig eller om du inte får rättelse kan du kontakta Konsument Europa för mer information.

Rådgivning

Konsument Europa ger råd och information vid gränsöverskridande handel inom EU.

Internethandel utanför EU

När du beställer en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du måste betala tull och andra avgifter.

Tullavgiften är olika för olika varor. Det är oftast en procentsats som beräknas på varan inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Mer information om vad du ska tänka på och vad du ska betala i tull kan du läsa mer om på Tullverkets webbplats. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.

Förfalskningar och förbjudna varor

Kom ihåg att varor som är tillåtna att sälja i andra länder kan vara förbjudna i Sverige. Kontrollera om varan är tillåten innan du beställer den. Tänk också på att varor som säljs på nätet kan vara förfalskningar. Var extra försiktig om priset på varan är orimligt lågt. Mer information om detta finns också på Tullverkets webbplats.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012