När du exporterar en vara ska du först lämna en digital exportdeklaration till Tullverket. Du kan lämna den själv eller ta hjälp av ett ombud som är registrerat hos Tullverket.
 

Deklarationshandledningar vid export

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.
 

Begära klarering vid export

När du skickat in din exportdeklaration får den ett tull-id, ett unikt nummer för din sändning. För att exporten ska bli godkänd behöver du begära klarering. Det gör du genom att du eller ditt ombud besöker exporttullkontoret och presenterar tull-id.
 

Direkt eller indirekt export

Du kan ha antingen direkt eller indirekt export och det är viktigt att du är uppmärksam på ifall det är en direkt eller indirekt export du genomför.
 

Exportbevis

I vissa fall kan du behöva styrka att varorna har förts ut ur EU med ett exportbevis.
 

Föranmälan av varor vid export

När du ska föra ut en vara ut EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan lämnar EU.
 

Styrkande handlingar vid export

Till exportdeklarationen ska det finnas styrkande handlingar som du ska kunna visa upp på begäran av Tullverket. Styrkande handlingar är underlag som styrker de uppgifter du lämnar i din tulldeklaration.
 

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.
 

Klassificering

När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export. Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.
 

Deklarera digitalt

Du registrerar och skickar in exportdeklarationen till Tullverket via Electronic Data Interchange, EDI eller via Tullverkets internetdeklaration, TID.

Kom igång att deklarera elektroniskt.

De uppgifter som du lämnar i exportkontrollsystemet ECS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Läs mer hos Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf (på engelska)

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)