startsida < företaget < organisera, bli effektivare
 
Organisera, bli effektivare

 
  Organisera, bli
effektivare
Nyckeltal
Kassaflöde
Fakturaservice
Inkasso
e-posthantering
e-postmarknads-
föring
Via sökmotorer
Relationer med
kunden
PR Public Relations
Datorer och
programvara
Hälsa
   
  Företaget
Affärsplanen
Skydda företaget
Medarbetarna
Coaching
Personalliggare
Kassaregister, krav
Tillväxt
Nätverk
Planera konferens
Styrelsearbete
Konsult i arbete
Organisera, bli
effektivare
   
  Innehåll
expowera 


 
Följande avsnitt handlar om att kanske bli lite bättre, något mer effektivare inom vissa områden. Hur mycket tid lägger företaget på att hantera e-post (och spam)? Är du noga med att kräva in betalningarna i tid? Utnyttjar du möjligheten till gratis marknadsföring genom PR? Skapar du lönsamma relationer med dina kunder? 
 

Nyckeltal

Låt dina nyckeltal berätta hur företaget går. Utnyttja deras möjlighet som vägvisare. Ett företag kan ta fram och använda vilka nyckeltal, jämförelsetal, det vill. Det som är viktigt är att de ska vara till nytta för företaget i dess analysarbete och ge stöd i beslutsfattandet. Nyckeltal är alldeles utmärkta att använda om företaget vill jämföra sig med andra företag, inom branschen eller generellt. Företagets styrka respektive svaghet går då att sätta i relation till andra företag. 
 

Kassaflöde

Alla företag behöver rörelsekapital - bind inte pengarna i onödan. Tiden från att ett arbete slutförts till att pengarna finns på företagets checkkonto kan vara onödigt lång. Under denna tid binder det lilla företaget kapital i onödan, pengar som kanske hade gjort nytta på annat håll. I sämsta fall kan företaget råka ut för en likviditetskris.
 

Fakturaservice

För många företagare känns det jobbigt att arbeta med all den administration som fakturering, bevakning, påminnelser etc. innebär. Har företaget god orderingång prioriteras det dagliga operativa arbetet. Är det dessutom på det viset att företaget har många små kunder blir den administrativa bördan ganska stor - men inte tillräckligt stor för att kunna ha någon anställd. Arbetet med administrationen får istället skötas på sena kvällar och på helger. Kanske är fakturaservice ett alternativ
 

Inkasso

Ibland händer det att företaget inte får betalt för ett arbete företaget utfört eller en vara som man sålt. Fakturan betalas inte trots betalningspåminnelse och eventuellt kravbrev. Nästa steg blir oftast att anlita ett inkassoföretag. 
 

e-post

Ett flertal undersökningar under de senaste åren visar att vi lägger ned mer och mer tid i hanteringen av e-post, vilket naturligtvis inte är så konstigt. Vore det tid som "utnyttjas rätt" och leder till ökade vinster i form av tidsbesparing, jämfört med något som tidigare utförts, är allt naturligtvis bra och alla är nöjda och glada - men så är inte alltid fallet.
 

Relationer med kunden

Relationsmarknadsföring, på engelska Customer Relationship Management (CRM), har sedan 1990-talet varit ett "hett" begrepp inom marknadsföring. Att vårda och utveckla relationer med kunder är naturligtvis inget nytt. Relationsmarknadsföring har alltid varit viktig vid industriell marknadsföring och när det gäller marknadsföring av tjänster. Möjligheterna att bedriva och utveckla kundrelationer med större kundgrupper har ökat i och med den tekniska utvecklingen av datorer mm. 

Att skapa relationer med kunder är lönsamt - både utifrån att intäkterna ökar från en lojal kundgrupp samtidigt som marknadsföringskostnaderna kan hållas nere. Marknadsföringskostnaderna blir lägre eftersom företaget kan rikta informationen rätt och slippa lägga pengar på en hel del onödig reklam.
 

PR - Public Relations

PR är till för att ditt företag ska uppfattas positivt och ge ett gott intryck mot allmänheten och andra företag. Det som skrivs i massmedia har många gånger en större genomslagskraft än vanlig reklam. Vad ditt företag gör skapar en image, en bild, av företaget i andras ögon.
 

Hälsa 

En stressad tillvaro leder i många fall till sämre minne, fysiska problem mm. Kosten har betydelse för "energin" precis som motion. Mycket "pappersarbete" vid en dåligt utformad arbetsplats kan leda till ont i nacke och kanske till "musarm". Ta vara på din hälsa.

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast granskad: 2014-11-19 © Bo Lilja