startsida < företaget < organisera < datorer < excel
 
Excel

 
  Excel
Tips & Trix
Frågor & Svar
Rad & Kolumnbredd
Områdesnamn
Låsa fönster
Grupp
A:4 storlek
Anpassa lista
Absoluta/relativa
referenser
   
  Innehåll
expowera


 

 

Här ger vi dig tips på hur du kan arbeta enklare och snabbare med programmet Excel. 

De två första områdena, Tips & Trix samt Frågor & Svar, innehåller massor av kunskap som kommer från Dennis Wallentin som driver webbplatsen www.xldennis.se  

Du finner länkar till de olika tipsen till höger under rubriken Microsoft Excel.
 

Rad och kolumnbredd
Vid långa meningar, eller där långa formler används, kan det vara svårt att gissa hur bred kolumnen ska vara för att allt ska synas. Det finns  ett enkelt sätt att justera detta på.

Områdesnamn
Vid kalkyleringar, med många olika cellområden, är det ibland svårt att komma ihåg cellreferenserna. Ett bra sätt är att ge de olika områdena ett specifikt namn och använda sig av det namnet istället för cellreferenser.

Låsa fönster
I de fall man använder kalkylark som sträcker sig över mer än en skärmsida, är det ofta till hjälp om rubrikraderna syns även när man tittar en bit ner i arket.
Genom att låsa de rader eller kolumner som innehåller de celler som alltid ska synas, underlättas läsningen av kalkylarket.

Grupp
I stället för att skriva en lista och sedan kopiera denna till olika kalkylblad, finns det i Excel en funktion som gör att listan skrivs till de blad du önskar.

A4 storlek
När du sitter och arbetar med ett kalkylblad som du tänker skriva ut, är det bra att veta hur stort ett A4-ark är på ditt kalkylblad. 

Anpassa lista
För den som arbetar mycket med listor finns det ett enkelt sätt att skapa listor i Excel.

Absoluta / Relativa referenser
En Absolut referens pekar alltid på en och samma cell medan en Relativ referens flyttar sig beroende på hur man drar markören. 

Nyare kurser för Microsoft Office 2003 hittar du hos MSN:
http://office.microsoft.com/sv-se/training/CR061831141053.aspx
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © expowera