startsida < företaget < organis. < datorer < frågor
 
Excel - frågor och svar

 
  Frågor och svar
Allmänt
Tabeller
Kalkylering 1
Kalkylering 2
Text och format
Tid och datum
Tekniska problem
   
  Excel
Tips & Trix
Frågor & Svar
   
  Innehåll
expowera

 

Här finner du produktiva och tidsbesparande tips och tricks avseende funktioner, formler och verktyg i kalkylprogrammet Microsoft Excel.

Syftet med tipsen är att visa på att man kan lösa svåra upplevda kalkylproblem på ett relativt enkelt sätt. Vanligtvis behövs litet mera kunskap, vilket du får genom dessa sidor!

Bakom materialet står civilekonomen Dennis Wallentin med:

  • mångårig erfarenhet från ekonomiområdet (i synnerhet projektekonomi och EU-projekt) och verksamhetsutveckling.
     
  • mångårig erfarenhet av applikationsutveckling i MS Office®, i synnerhet MS Excel


Allmänt

Allmänna frågor om Excel. Hur många tecken kan Excel hålla i en cell? Hur gör du för att skapa bilder av dialogrutor och formulär i MS Excel? Hur skriver man ut horisontella linjer i ett kalkylblad?

Tabeller
Tabeller används ofta i Excel. Här finns svar på frågor om Autofilter, hur dölja enstaka celler, sortering av fler än 3 kolumner mm.

Kalkyler 1
Första sidan med frågor och svar angående kalkyler. Här finns bland annat svar på hur du färgmarkerar poster som med visst innehåll och hur du summerar värdena i varannan kolumn.

Kalkyler 2
Du vill räkna antal förekomster av värden. I en lista, med såväl tal som text, vill du kunna räkna antal celler som innehåller text. Du vill summera värden i en kolumn men endast om det finns text i den intilliggande kolumnen. Här berättar XL-Dennis hur det går till.

Text och format
Hur justerar du formatet efter att ha importerat data från ett annat system? Du har importerat  namn som är angivet med versaler. Hur ska du göra för att få den första bokstaven kvar som versal men övrig text som gemener? Du vill kunna skriva in t ex 6/12 utan att XL formaterar om det till 1/2.

Tid och datum
Är det möjligt att få fram det äldsta datumet i en datumserie? Hur kan du få fram t ex antal måndagar som har från och med årsskiftet tills nu? Hur gör du för att räkna ut tidsdifferensen i timmar mellan två datum  med tid?

Tekniska problem med Excel
I denna avdelning presenteras svar på frågor som berör tekniska driftproblem med XL. Svårighetsgraden kan uppfattas som hög i de lösningar som ges.

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin