startsida < företaget < organis. < datorer < frågor
 
Tekniska problem

 
  Frågor och svar
Allmänt
Tabeller
Kalkylering 1
Kalkylering 2
Text och format
Tid och datum
Tekniska problem
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

F: Ibland händer det att inga makron kan köras överhuvudtaget - Vad beror det på?

S: I XL kan vi ställa in säkerhetsnivån för makron:

 • Verktyg | Makro... | Säkerhet... | Fliken Säkerhetsnivå

F: Med tiden blir en del av mina arbetsböcker "sega" men är inte större än 1 - 2 MB. Dessutom verkar det som arbetsböcker blir skadade när de används ofta. Hur kan jag slippa detta?

S: När vi lägger till data, formler, formateringar mm så blir arbetsböckerna större men när vi tar bort komponenter i arbetsböcker blir de inte mindre. Med tiden bildas därför en hel del "slagg" och arbetsböckerna kan därför upplevas bli långsamma över tiden.

Arbetsböcker blir relativt enkelt skadade, inte minst vid frekvent användning.

Generellt gäller att:

 • Löpande ta säkerhetskopior av viktiga arbetsböcker.
   
 • Skapa nya fräscha arbetsböcker genom att flytta över alla arbetsblad och eventuella VBA-moduler mm till nya arbetsböcker.

Ett program som jag själv har använt mig med framgång är Excel Workbook Rebuilder. Det underlättar avsevärt arbete!


F: Jag tycker att mina menyer i XL är långsamma. Är det möjligt att göra menyerna snabbare?

S: Ja, det går men det krävs en ändring i registret, vilket påverkar alla programs menyer:

 • Öppna registret genom att köra kommandot regedit från kommandoraden.
 • Välj kommandot Redigera | Sök...
 • Ange menushowdelay som sökbegrepp och starta sökningen.
 • Ändra värdet till 250 - 400.

F: Inifrån XL kan jag öppna en arbetsbok men inte via genvägen på skrivbordet?

S: Det som orsakar detta problem är vanligtvis en inställning i XL:

 1. Välj kommandot Verktyg | Alternativ |Fliken "Allmänt".
 2. Avbocka alternativet "Ignorera andra program".
 3. Avsluta dialogrutan.

F: Jag använder både engelsk och svensk version av XL. Operativsystemen är engelsk version av Windows 2000 och svensk version av Win98. Problemet är att jag vill kunna använda mig av det engelska sättet att ange formler på.

Som det är nu:
Svensk version: =SUMMA(A1;B3;C2)
Engelsk version =SUM(A1;B3;C2)

Engelsk version borde vara: =SUM(A1,B3,C2)

S: Det kan endast ske genom att ändra på de nationella inställningarna / Regional Option, under fliken Nationella Inställningar / General. De kan nås via kontrollpanelen.

Ersätt svenska med engelska i textrutan för språk och starta om datorn.


F: Detta problem är kanske inte något tekniskt problem utan snarast en fråga om inställning av XL - Hur gör jag för att "permanent" ta bort rutnätet?

S: Jo, det går också att lösa men kräver en ändring i registret:

1. Öppna registret genom att välja kommandot Start-Knapp / Kör...(Run...).
2. Skriv in regedit.exe och klicka på OK-knappen.

Alternativ 1 - Nyckel är redan skapad:

3. I registerprogrammet väljs kommandot Redigera (Edit) | Sök (Find).
4. I dialogrutan anges söksträngen till "Options3".
5. Dubbelklicka på subnyckeln "Options3" och lägg till 16384 till det nuvarande värdet.
6. Avsluta och stäng registret.

Alternativ 2 - Skapa nyckeln:

4. Öppna mappen
HKEY_CURRENT_USER/Software/Mircosoft/Office/8.0 eller 9.0 eller
10.0/Excel/Options.
5. Skapa ny nyckel av slaget DWORD med namnet "Options3" och ange värdet 16384.
6. Avsluta och stäng registret.

En varning är dock på sin plats:
Att laborera med registret bör inte ske utan du måste veta exakt vad du håller på med. För säkerhets skull ta en kopia av registret innan du gör någon ändring:

1. Starta regedit.exe enligt ovan.
2. Välj kommandot Register (Registry) / Exportera registerfiler...(Export Registry Files...)
3. Fyll i nödvändiga uppgifter i dialogrutan - Exportera registerfiler - Glöm inte att fylla i alternativet "Alla" (All).


F: Jag har engelsk version av Office. I Word och Powerpoint kan jag enkelt ändra språk för stavningskontroll, från engelska till svenska. I XL däremot hittar jag inga möjligheter alls...

(Denna fråga & svar förutsätter att du har Multilanguage Package av Office 97/2000 installerad eller att du vill ha engelsk rättstavning i en svensk version av XL.)

S: MS har av något dunkelt skäl valt att inte inkludera denna möjlighet i XL 97 och 2000. Däremot finns funktionen att tillgå i den nya version - 2002 / XP!


Följande lösning finns dock att tillgå och som består i att ändra på en subnyckels värde i operativsystemets register (databas):

1. Öppna registret genom att välja kommandot Start-Knapp / Kör...(Run...).
2. Skriv in regedit.exe och klicka på OK-knappen.
3. I registerprogrammet väljs kommandot Redigera (Edit) | Sök (Find).
4. I dialogrutan anges söksträngen till "Spell Checker".

(Har du flera versioner installerade får du upprepa sökningen. XL-97 representeras av 8.0, XL-2000 av 9.0 och 2002 av 10.0 i registret).

5. Dubbelklicka på subnyckeln "Speller" och ändra värdet från 1033 (Brittisk engelsk) till 1053 (Svensk). Anges värdet hexadecimalt ändrar du inställningen i dialogrutan (Base-option) till decimalt, skriv in det decimala värdet och därefter ändrar du tillbaka.
6. Avsluta och stäng registerprogrammet.

Följande språkmoduler finns inbyggda i XL:

Landskod / Språk
1030 Danska
1031 Tyska
1033 Amerikansk engelska
1034 Spanska
1036 Franska
1040 Italienska
1043 Holländska
1044 Norska
1053 Svenska
2057 Brittisk engelska
2070 Portugisiska
3081 Australisk engelska

En varning är dock på sin plats:
Att laborera med registret bör inte ske utan du måste veta exakt vad du håller på med. För säkerhets skull ta en kopia av registret innan du gör någon ändring:

1. Starta regedit.exe enligt ovan.
2. Välj kommandot Register (Registry) / Exportera registerfiler...(Export Registry Files...)
3. Fyll i nödvändiga uppgifter i dialogrutan - Exportera registerfiler - Glöm inte att fylla i alternativet "Alla" (All).


F: Ibland händer det att XL hänger sig vid uppstart eller när jag ska stänga XL. Det är många gånger irriterande och tar en hel del tid i anspråk.

S: Ett ganska vanligt förekommande lösning är att avregistrera och registrera XL igen i operativsystem, dvs uppdatera XL-inställningarna i registret.

Aktivera kör-kommandot ("Kör"/"Run") under Start-Knappen i Windows.

Först körs kommandot:
"C:\program Files\Microsoft Office\office\excel.exe" /unregserver

Därefter körs kommandot:
"C:\program Files\Microsoft Office\office\excel.exe" /regserver

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin