startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Diverse tips och trix

 
  Tips & Trix
Kalkylering
Tabeller
Diagram
Text
Utskrifter
Diverse
Kontroller
Makrofunktioner
Snabbtips
Tema
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

Talformat
XL erbjuder stora möjligheter att använda skilda talformat, såväl genom sina inbyggda talformat som att skapa egna anpassade format. Innan man själv skapar egna talformat kan det dock vara en god idé att ha gått igenom de format XL erbjuder.

Tabellen nedan visar några värdefulla talformat 

Åtgärd

Formatkod

Före

Efter

Avrunda till tusental

#\ ##0

4500000

4 500

Avrunda till Kkr

#\ ##0 \ Kkr

4500000

4 500 Kkr

Procenttal

0,00%

10

10,00%

Enheter

# ##0" st"

1050

1 050 st

Om man inte vill visa felmeddelanden så kan de döljas genom att man skapar ett eget talformat.

 • Välj kommandot Format / Celler.
   
 • Välj fliken "Tal" och välj där kategori "Anpassat".
   
 • I textfältet "Typ" skrivs följande talformat in:
  [Svart]Standard;[Röd]Standard;[Svart]Standard;[Vit]Standard

Talformatets innebörd är att vid positiva tal visas dessa med svart färg, vid negativa tal visas de i röd färg, talet 0 visas i svart färg medan textvärden (felmeddelanden o d) visas i vit färg. Har man vit bakgrund så "försvinner" felmeddelandena!

Ovanstående tips fungerar inte på ett tillfredsställande sätt i versionerna 2000 och 2002 varför följande förfarande med villkorsstyrd formatering är att rekommendera:

 1. Formeln är: =ÄRSAKNAD(C11)=SANT
   
 2. Formatera med samma färg som bakgrundsfärgen i cellområdet.

I en annan situation kan ett eget talformat lösa ett svårt upplevt problem - raka marginaler.

Antag att vi har en uppställning (se vänstra tabellen i bilden nedan) och vi vill skapa en rak högermarginal (se högra tabellen i bilden nedan).

M h a följande talformat erhålls en rak högermarginal för exemplet:

 • __?????,00;-?????,00;?????0,00

Det vi bör ha i åtanke är antal tecken det största talet representerar då det styr antal platshållare (?) som formatet ska innehålla.

Understrykningstecknet för positiva tal ( __ 2 st. i exemplet) skapar blanksteg för att korrigera förekomsten av minustecknet för negativa tal i exemplet.

Skapa internationella valutaformat
Det är inte ovanligt att många XL-användare kommer i kontakt med flera skilda valutor och att korrespondens sker med dessa valutor.

Här demonstreras en teknik för att skapa skilda internationella valutaformat.

Valutaformat

Formatkod

  £

_(£ * #,##00_);(£ * #,##00)

  $

_($ * #,##00_);($ * #,##00)

  €

_(€ * #,##00_);(€ * #,##00)

Stjärntecknet ( * ) gör att upprepning sker av tecknet före. Här är det ett blanksteg före varför det sker kolumnutjämning och valutasymbolerna hamnar i samma position i alla celler.

Understrykningen ( _ ) gör att värdena får samma position i alla celler som formateras till det önskade formatet.

Resultatet vid användning av €-valutaformatet kan t ex se ut på följande sätt:

 • €1000,00
 • €  500,00
 • (€ 500,00)

Anteckning i celler
M h a av N-funktionen kan man ange anteckningar direkt i celler tillsammans med formler. Noteringen visas inte utan framgår bara i formelfältet när cellen är markerad.

Kortkommandon
Att använda sig av tangentbordet för att arbeta med delar av kalkylblad är vanligtvis ett snabbare sätt än att "handjogga" över skärmbilden m h a musen. Direkthjälpen i XL ger en fullständig förteckning medan nedanstående tabell visar på de kortkommandon jag tycker man har störst nytta av:

Händelse

Tangentbords kommandon

Föregås av

Markera kolumn

CTRL +
MELLANSLAG

 

Lägg till rad/kolumn

CTRL + +

Rad/kolumn är markerad

Ta bort rad/kolumn

CTRL + -

Rad/kolumn är markerad

Markera område

CTRL + SKIFT + *

Markören finns i området.

Dölja markerade rader

CTRL + 9

Markören finns i raden.

Ta fram dolda rader

CTRL + SKIFT + 9

Markera intilliggande rader.

Växla Värden / formler

CTRL + §

 

Valutasymboler
I nedanstående tabell visar de tangentbordskombinationer som krävs för att få fram vissa valutasymboler. 

Valutasymboler

Tangentbordskommando

  £

ALT GR + 3

  $

ALT GR + 4

  €

ALT GR + 5

Specialtecken
I XL kan man, förutom via tangentbordskombinationer, skapa specialtecken m h a TECKENKOD-funktionen. Argumentet som funktionen tar är ett tal mellan 1 och 255. I tabellen visas några vanliga specialtecken m h till vilket typsnitt som används.


Förenkla formelinmatning
Händer det ibland att du gör mindre och enkla kalkyler, t ex A2+A6? Då är detta ett tips du säkerligen uppskattar - man slipper helt enkelt att mata in "="!

Följande steg krävs för att skapa denna förändring:

 • Välj kommandot Verktyg / Alternativ.
   
 • Välj fliken "Övergång" och under alternativet "Kalkylblad" bockas "Alternativ formelinmatning" för.

Vandra med hyperlänkar!
Är du trött på att jämt behöva klicka på bladflikarna för att vandra mellan bladen? Här är ett tips som kan underlätta arbetet.

 • Skapa en hyperlänk genom att välja kommandot Infoga / Hyperlänkar.
   
 • I dialogrutan anges den aktuella arbetsboken i fältet för "Fil/URL".
   
 • Klicka på "Bläddra-knappen" för att välja "Namn på en plats i filen". I dialogrutan som kommer fram görs de önskade valen - klart!

Alternativt kan man göra det på följande sätt:

 • Markera källområdet och välj ett kopieringskommando.
   
 • Markera målområdet och välj kommandot Redigera / Klistra in som hyperlänk.

Tips 1: Namnge celler alternativt cellområden i varje kalkylblad. Därmed ökar precisionen var du hamnar när du klickar på en länk.

Tips 2: Högerklicka på cellen med hyperlänken så kan man göra några anpassningar mm.

Romerska årtal
Det kan ibland vara överraskande att presentera datum i romersk stil. I tabellen nedan visas de alternativ som står tillbuds.

Funktion

Resultat

=ROMERSK(1999)

MCMXCIX

=ROMERSK(1999;1)

MLMVLIV

=ROMERSK(1999;2)

MXMIX

=ROMERSK(1999;3)

MVMIV

=ROMERSK(1999;4)

MIM

Vandra med TABB-tangenten
XL-Dennis får många frågor om hur man på ett snabbt sätt ska hoppa mellan inmatningsceller i formulärliknande kalkylblad. Här presenteras förfarandet i sin helhet!

Alla celler har som grundinställning att de är låsta när man skapar skyddade kalkylblad.

 • Markera de celler som ska ta emot data.
   
 • Välj kommandot Format | Celler och fliken "Skydd".
   
 • Avmarkera alternativet "Låst".
   
 • Välj kommandot Verktyg | Skydd | Skydda blad och fyll i önskat lösenord mm (vill du inte komma ihåg lösenordet men ändå skydda kalkylbladet fyller du i ingenting!)

Nu kan man använda sig av TABB-tangenten för att snabbt vandra mellan de celler som ska ta emot indata.

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin