startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Snabbtips

 
  Tips & Trix
Kalkylering
Tabeller
Diagram
Text
Utskrifter
Diverse
Kontroller
Makrofunktioner
Snabbtips
Tema
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin

Skapa rad & kolumntext i samma cell

Steg 1
1. Markera cellen du ska mata in texten i
2. Skriv in det första textvärdet.
3. Tryck på ALT+Enter.
4. Skriv in det andra textvärdet.

Eventuellt måste du manuellt justera positionerna för textvärdena i cellen.

Steg 2
1. Välj kommandot Format | Celler
2. I dialogrutan väljer du fliken "Kantlinje" och där väljs önskad linje.

Klart!

Upprepa värde
Antag att vi vill upprepa ett värde som finns i cellen ovanför. Det sker enklast mha av kortkommandot:

 • Ctrl + D

Visa annorlunda årtal
Är du trött på att visa årtal enligt modellen 2001 eller vill du imponera på dina kollegor och vänner?

Istället för "© 2001 XL-Dennis" så kan vi med nedanstående formel visa det som "© MMI XL-Dennis":

 • ="©" & " " & ROMERSK(2001) & " XL-Dennis"

Tecknet © erhålls genom att hålla ALT-tangenten nedtryckt och ange talet 0169 via det numeriska tangentbordet.

Dölj cellinnehåll
Att dölja ett eller flera cellers innehåll kan ske på flera sätt men enklast är att använda sig av ett anpassat talformat:

Generellt så har talformatet följande struktur:
Positiva tal; Negativa tal; 0; Text

För att dölja innehållet kan vi skapa följande anpassade talformat:
;;;

Alla typer av värden döljs genom att applicera detta talformat på en eller flera celler.

Skriv ut vissa blad
Antag att du vill skriva ut "Blad1", "Blad4" och "Blad5". Enklast är att markera bladen och därefter välja utskriftkommando:

 • Markera den första bladet.
   
 • Tryck ned Ctrl-tangenten och markera de andra önskade bladet.

Flytta formler utan att ändra på cellreferenser
Antag att du vill flytta på cellområden, vilka innehåller formler med relativa celladresser (t ex =SUMMA(A1:A6). Vanligtvis så förändras celladresserna utifrån den nya positionen men antag att du inte vill det?

 • Markera cellområdet/områdena med formlerna i.
   
 • Välj kommandot Redigera | Ersätt.
   
 • I dialogrutan anger du "=" i fältet för "Sök efter:".
   
 • I dialogrutan anger du ">" i fältet för "Ersätt med:"
   
 • Klicka på knappen "Ersätt alla".
   
 • Flytta på cellområdet/områdena.
   
 • Välj därefter kommandot Redigera | Ersätt och upprepa ovanstående procedur men då med omvända tecken i fälten.

Markera snabbt en lista i en kolumn (reviderad)
Här presenteras en snabbt sätt att markera en lista i en kolumn

 • Markera första cellen i listan
   
 • Håll ned Skift-tangenten och dubbelklicka på ramen.
   
 • Om tomma celler förekommer så markeras inte hela listan i kolumnen.

Markera snabbt en kolumn/rad
Här presenteras en snabbt sätt att markera en lista i en tabell eller rad.

 • Markera första raden i kolumnen/raden
   
 • Dubbelklicka på den lilla rutan nederst i högra hörnet på markören (Fyllnadshandtaget).
   
 • Saknas data i en cell så stannar markeringen i cellen före den tomma cellen.

Räkna snabbt upp prislistor
Nu vid denna tidpunkt på året är det aktuellt med att revidera priserna - Alltför ofta uppåt.

Här presenteras en enkel och effektivt teknik för det.

 • Ange t ex 1,05 (5% ökning) i en cell och låt den vara markerad.
   
 • Välj ett kopieringskommando
   
 • Markera hela prislista och välj kommandot Redigera | Klistra in special.
   
 • I dialogrutan och under "åtgärd" bockas alternativet Multiplicera för.
   
 • Klart - Nu är hela prislistan uppdaterad!

Gruppredigeringsläge mha av tangenter
XL-Dennis gillar att använda sig av tangentbordet varför månadens tips handlar om en genväg:

 • Aktivera det första kalkylbladet.
   
 • Håll ned Ctrl+Skift-tangenterna.
   
 • Vill du markera kalkylbladen till höger om det aktiva bladet trycker du ned "Page Down"-tangenten. Vill du istället markera till vänster om det aktiva bladet trycker du ned "Page up"-tangenten. Varje gång någon av dessa tangenter trycks ned utökas bladmarkering.
   
 • För att komma ur gruppredigeringsläget tryck ned den motsatta tangenten en gång, dvs "Page up" eller "Page Down".

Skapa bildlänkar
Antag att du har ett större dataunderlag men vill presentera endast några cellers resultat. Det effektivaste sättet är att skapa bildlänkar och visa de i ett separat arbetsblad. Genom länkalternativet så uppdateras bilderna automatiskt när källorna ändras.

 • Markera källområdet.
   
 • Välj ett kopieringskommando.
   
 • Växla till det nya arbetsbladet.
   
 • Håll ned Skift-tangenten och välj kommandot "Klistra in Bildlänk" - Klart!

Snabbsummering
Antag att vi har större tabeller och där det finns delsummeringar i uppställ- ningen. Att skapa totalsummeringar för varje kolumn kan vara tidskrävande.

Ett enkelt sätt att skapa totalsummeringar är att:

 • Markera hela tabellen och en ytterligare rad direkt under tabellen.
   
 • Klicka på Autosumma-knappen - klart!

Antag att vi har en tabell där vi vill summera samtliga kolumner och rader. ett snabbt förfaringssätt är att:

 • Markera hela tabellen och en kolumn till höger och en rad direkt under tabell.
   
 • Klicka på Autosumma-knappen - Klart!

Kortkommandon
Kortkommandona i XL är överväldigande många till antalet. Vill man skriva ut dessa så kan man göra det enligt följande:

 • Ange ordet kortkommandon i direkthjälpens sökfunktion.
   
 • Se till att innehåll visas (ALT + C för att visa den).
   
 • Markera rubriken "kortkommandon", tryck ALT + O och därefter P.
   
 • Klicka på "skriv ut markerad rubrik och alla underavsnitt.
   
 • Markera önskade utskriftsalternativ.

Kom ihåg funktionsargumenten
Händer det att du glömmer bort vilka argument som ingår i en funktion?
Skriv in t ex =BYT.UT( och tryck CTRL+SKIFT+A!

Komplexa formler
Om du använder dig av komplexa formler kan du på ett enkelt sätt räkna fram delresultat:
Markera önskad delberäkning och tryck på F9-tangenten! För att återställa formeln trycker du på ESC-tangenten.

Länkar
Har man länkade arbetsböcker så visas en dialogruta om att uppdatera länkarna varje gång man öppnar böckerna. Vill man slippa denna dialogruta och bibehålla automatisk uppdatering gör man följande inställning:
Välj kommandot Verktyg | Alternativ
Välj fliken "Redigera"
Ta bort markeringen för "Fråga vid uppdatering av automatiska länkar".

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin