startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Datavalidering II

 
  Kalkylering
Kalkylering I
Kalkylering II
Kalkylering III
Kalkylering IV
Kalkylering V
Kalkylering VI
Kalkylering VII
Villkorsstyrd
kalkylering
Villkorsstyrd
formatering I
Villkorsstyrd
formatering II
Felhanterings-
kalkylering
Matriskalkylering I
Matriskalkylering II
Matriskalkylering III
Matriskalkylering IV
Matriskalkylering V
Datumkalkylering I
Datumkalkylering II
Datumkalkylering III
Datavalidering I
Datavalidering II
Cirkelreferenser
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

Styra listvärden
I detta tips demonstreras hur vi, utan hjälp av VBA-kod, kan styra vilka listvärden som ska visas i en lista utifrån valt listvärde i en annan lista.

Exemplet är baserat på två arbetsblad och använder sig av namn för att

  • koppla de underliggande listorna till huvudlistan och att
  • de underliggande listorna återfinns i ett arbetsblad och listvalen i ett annat.

Så här ser arbetsbladet "Listdata" ut:

För att få lösningen att fungera måste listorna i kolumn B - D namnges med de värden som förekommer i kolumn A:

  • Cellområdet A2:A4 är angivet till "Avdelning".
  • Cellområdet B2:B6 är angivet till "AA".
  • Cellområdet C2:C4 är angivet till "BB".
  • Cellområdet D2:D5 är angivet till "CC".

Så här ser listvärdena ut vid val av avdelning i arbetsbladet "Styra listvärden":

Formeln för den första listan är:

  • =Avdelning

Här visas hur de val som finns att tillgå i val 2 utifrån det valda listvärdet i val 1:

Formeln och "nyckeln" till tipset är:

  • =INDIREKT(A2)
Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin