startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Villkorsstyrd formatering II

 
  Kalkylering
Kalkylering I
Kalkylering II
Kalkylering III
Kalkylering IV
Kalkylering V
Kalkylering VI
Kalkylering VII
Villkorsstyrd
kalkylering
Villkorsstyrd
formatering I
Villkorsstyrd
formatering II
Felhanterings-
kalkylering
Matriskalkylering I
Matriskalkylering II
Matriskalkylering III
Matriskalkylering IV
Matriskalkylering V
Datumkalkylering I
Datumkalkylering II
Datumkalkylering III
Datavalidering I
Datavalidering II
Cirkelreferenser
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

I Villkorsstyrd formatering I visas hur vi kan dra nytta av den inbyggda funktionen i XL.

Här presenteras ett ytterligare sätt: Villkorsstyrd formatering genom anpassade talformat.

Varje format som vi skapar kan ha upp till tre talavsnitt och ett ytterligare för text:

Format för positiva tal; Format för negativa tal; Format för 0:or; Format för Text

Ett villkorligt värde skriv inom hakparanteser - [Villkor].

Samtliga jämförelseoperatorer (<, >, =, >=, <= och <>) kan användas i detta sammanhang.

Som exemplena (se nedan) visar så är det inte helt så enkelt som vi kanske kan förledas att tro.

Det krävs att vi förstår logiken bakom de möjligheter som anpassade talformat ger!

Exempel
Alla positiva tal i listan som överstiger 100 ska formateras till röd färg, övriga tal oförändrade:

  • [Röd][>100]Standard;Standard

Alla positiva tal som överstiger 100 ska markeras med blå färg och alla negativa tal som understiger 100 ska färgmarkeras med röd, övriga tal oförändrade:

  • [Blå][>100]Standard;[Röd][<-100]Standard;Standard

Tal som är större än 100 blå färg, tal mindre än - 100 markeras med röd färg. Övriga tal gröna.

  • [Blå][>100]Standard;[Röd][<-100]-#0;[Grön]Standard

Noterbart är att alla övriga tal som inte täcks in av de första två villkoren, >100 och <-100, erhåller grön färg. För att visa minustecken framför negativa tal används ett ytterligare format.

Antag att vi vill markera alla tal som är lika med 100 med blå och övriga positiva tal samt 0 med röd.

  • [Blå][=100]Standard;-# ##0;[Röd]Standard
Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin