startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Tabellfunktioner

 
  Tabeller
Tabeller I
Tabeller II
Tabeller III
Tabeller IV
Tabeller V
Tabellfunktioner
Tabellhantering
Skapa arbets-
schema
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

I direkthjälpen i XL och i olika böcker benämns vanligtvis dessa tabellfunktioner som databasfunktioner. Jag har dock valt att benämna dessa som tabell- funktioner. Här demonstreras ett flertal av funktionerna. Syftet är att visa på att de är relativ enkla jämfört med de alternativ, formeltekniskt sett, som står till buds. En tumregel är att om de underliggande tabellerna är "små" så fungerar dessa funktioner alldeles utmärkt. Rör det sig om "stora" datamängder är det att föredra Pivottabeller.

I den första bilden visas själva tabellen (se nedan). Ovanför tabellen har ett s k villkorsområde skapats (A1:D2). Det är här som XL hämtar villkoren, vilka ligger till grund för de önskade sammanställningar. I exemplet föreligger två villkor; 
1) tillhör Avd AA och 
2) Medarbetarna ska vara anställda under 1992.

I uppställningen nedan visas utfallet för de önskade variablerna. Dessa är framräknade utifrån två skilda tekniska ansatser, tabellfunktioner och matris- funktioner.

De tekniska lösningarna framgår i bilden nedan. Tittar vi närmare på formel- konstruktionerna kan vi konstatera en viktig och central aspekt.

Tabellfunktionerna är mer begripliga - OK, jag har förstärkt skillnaden genom att använda mig av namn för tabellfunktionerna men oavsett detta så är tabell- funktionerna lättare att tolka än matrisfunktionerna. För att hantera flera villkor så måste matrisfunktionerna byggas ut. Matrisformlerna är flexibla i det att de kan byggas ut i all oändlighet (nästan).

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin