startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Tabellhantering

 
  Tabeller
Tabeller I
Tabeller II
Tabeller III
Tabeller IV
Tabeller V
Tabellfunktioner
Tabellhantering
Skapa arbets-
schema
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

Här presenteras ett flertal grundläggande funktioner för tabellhantering. Exemplet baseras på en enklare orderbeställningsrutin (se bild nedan), där uppgifter hämtas från ett flertal underliggande tabeller. Här demonstreras också felhantering för tabellfunktioner. Exemplet belyser också nyttan av att använda namn för cellområden!

"Artikelnummer" ligger till grund för att erhålla övriga uppgifter. Artikelns namn och "prisuppgift/st" finns i följande tabell:

För att få fram namnet på artikeln används här LETARAD-funktionen enligt följande:

 • =OM(Artikel_nummer="";"";LETARAD(Artikel_nummer;Varuregister;2))

Värdet 2 representerar här att XL ska leta i den andra kolumnen i tabellen. OM-satsen används för att eliminera #SAKNAS-meddelande när cellen för "Artikelnummer" är tom i ordertabellen. För att erhålla "prisupgift/st" används samma funktion:

 • =OM(Artikel_nummer="";"";LETARAD(Artikel_nummer;
  Varuregister;3;SANT))

Ett ytterligare argument har nu tillkommit - SANT - Innebörden är att tabellen måste vara sorterad stigande eller fallande. Formeln för "Bruttopris" är en produkt av "Kvantitet" och "Pris/st enligt följande:

 • =OM(Artikel_nummer="";"";Kvantitet*Pris___st)

För att erhålla uppgift om artikeln finns i lager eller ej används funktionen INDEX i kombination med PASSA enligt följande:

 • =OM(Artikel_nummer="";"";INDEX(Lager;PASSA
  (Artikel_nummer;Artikelnr;0);1))

En ytterligare uppgift som erhålls är antal dagar innan artikeln åter finns i lager. Här används LETAUPP-funktionen enligt nedan:

 • =OM(Artikel_nummer="";"";LETAUPP(Artikel_nummer;Varuregister))

Nu när all grunddata är framtagen ska vi nu sammanställa det så att priset för ordern räknas fram m h t till fraktkostnad och eventuella rabatter samt mervärdesskatt. Sammanställningen ser ut enligt följande:

"Orderbruttopriset" är en enkel summering. Fraktkostnaden hämtas från en annan underliggande tabell (se nedan) och m h a följande formel:

 • =LETAUPP(Orderbruttopris;Frakttabell)

Noterbart här är att tariffen har intervallen, 0 - 2999, 3000 - 5999, 6000 - 8999, samt 9000 och därutöver. Om tabellen har fler rader än kolumner söker funktionen i den första kolumnen och hämtar resultatet alltid från den sista kolumnen i tabellen. Nästa steg är att få fram om ordern uppnår vissa summor för att erhålla rabatt. Bilden nedan visar den underliggande tabellen och här demonstreras LETAKOLUMN-funktionen:

 • =LETAKOLUMN(SUMMA(Order_bruttopris:Frakt);
  Rabattregister;2;SANT)*Order_bruttopris

Orderns totala summa (inklusive frakt) ligger till grund för eventuell rabatt. Formeln hämtar rabattsatsen och multiplicera det med orderns bruttopris. Intervallen i tabellen är 0 - 999, 1000 - 2999, 3000 - 4999, 5000 - 6999 och 7000 och därutöver. För att erhålla mervärdeskatten sker följande beräkning:

 • =SUMMA(Order_bruttopris:Frakt;-Rabatt)*25%

Slutligen sker en sammanställning av orderns summa m h a SUMMA- funktionen:

 • =SUMMA(Order_bruttopris:Frakt;Rabatt;Moms) - Klart!

De underliggande tabellerna kan med fördel läggas i en annan arbetsbok, dvs de behöver inte vara i samma arbetsbok som letar upp värdena. Ej heller behöver arbetsboken med tabellerna ligga i samma mapp - Se exemplet nedan.

 • =OM(Artikel_nummer="";"";LETAUPP(Artikel_nummer;'C:\Mina
  dokument\XL-produktion\Listor.xls'!Varuregister))

Felhantering i tabellfunktioner kan ibland vara önskvärd, inte minst när fel- meddelanden dyker upp.

Den mest rättframma lösningen är att använda sig av ÄRFEL-funktionen, såsom i följande formel:

 • =OM(ÄRFEL(LETARAD(Artikel_nummer;Varuregister;2);"";
  LETARAD(Artikel_nummer;Varuregister;2))
Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin