startsida < starta företag < mitt företag
 
13. F-skatt, skatter - introduktion

 
  Avsnitt 13
Introduktion
Arbetsuppgifter
Kunskapstest
   
  Mitt företag
Innehållsförteckning
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
   
  Innehåll
expowera

 

 

 

För att få en F-skattsedel och ett F-skattebevis ("körkort för företagare") måste du lämna in en Skatte- och avgiftsanmälan. I den lämnar du bl.a. uppgifter som ligger till grund för beräkningen av din preliminära skatt. 

Vår offentliga verksamhet finansieras med hjälp av skatter och avgifter. En verksamhet som kräver mycket pengar men som få av oss skulle vilja vara utan. 

Skatte- och avgiftsanmälan 

Skatte- och avgiftsanmälan innehåller följande:

 • Ansökan om F-skatt eller FA-skatt.
   
 • Anmälan för arbetsgivarregistrering.
   
 • Anmälan för momsregistrering.
   
 • Ansökan om debiterad A-skatt.
   

Blanketten skaffar du dig lämpligast över Internet på Skatteverkets hemsida. 

Du kan också registrera företaget över Internet. Gå till Bolagsverkets, Skatteverket och Tillväxtverkets gemensamma webbsida verksamt.se.

Det som krävs för att du ska kunna få en F-skattsedel är följande

 • bedriver näringsverksamhet
   
 • har för avsikt att bedriva näringsverksamhet
   
 • har lämnat inkomstdeklaration samt redovisat och betalat dina skatter och avgifter

Vad är då Näringsverksamhet
Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Många gånger börjar livet som näringsidkare med att företaget startas upp vid sidan om den vanliga anställningen. Det innebär att både F-skatt och A-skatt betalas samtidigt. Du får då en F-skattsedel med villkor d.v.s. FA-skattsedel där villkoret innebär att du endast får använda F-skattsedeln i din näringsverksamhet. 
 

Skatter och avgifter

Skatter 
Pengarna som betalas in leder inte till en speciell motprestation från samhället. Skatteintäkterna används för att finansiera den offentliga verksamheten.

Avgifter
En avgift leder i allmänhet till en motprestation från den offentliga verksamheten. Du betalar en avgift för att få ditt pass, en "egenavgift" som företagare för att som motprestation få t.ex. pension. 

Moms
Staten har via Mervärdesskattelagen (ML) bestämt att företagen ska admini- strera momsen, d.v.s. räkna fram, registrera, deklarera och betala in för statens räkning. 

För ett företag har momsen ingen större betydelse förutom det administrativa arbetet. Företaget får betala moms på inköp, ta ut moms på försäljning och skillnaden mellan in- och utgående moms betalas in till staten. Den som betalar hela momsen i slutändan är konsumenten d.v.s. slutförbrukaren.
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
  © expowera