startsida < starta företag < mitt företag
 
1. Din idé, affärsplanen - introduktion

 
  Avsnitt 1
Introduktion
Arbetsuppgifter
Kunskapstest
   
  Mitt företag
Innehållsförteckning
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
   
  Innehåll
expowera

 

 

 

Att ha en god idé är inte detsamma som att ha en bra affärsidé. Det är först när man ser att den idé man går och funderar över är möjlig att tjäna tillräckligt med pengar på, som den går att omvandla till en affärs- idé. Det vill säga bygga ett företag kring.

Affärsplanen är viktig och ger struktur på ditt arbete. När du formulerar dina tankar, mål och visioner, i en affärsplan blir det lättare för både dig själv och för andra som ska ta del av dem.
 

Affärsidé

Hos många mindre företag finns inte en nedskriven affärsidé. Den finns dock där i ägarens huvud. Så länge man är själv går det bra, men behöver företaget personal eller börjar samarbeta med andra, är det lämpligt att försöka formulera den skriftligt. Det är då lättare för andra att se vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås. 

Följande punkter är ett stöd då affärsidén formuleras. 

 • Vad är företagets syfte på marknaden? Varför finns man till?
   
 • På vilken marknad/marknader arbetar företaget? Vilka är kunderna?
   
 • Vilka behov tillfredställer företaget?
   
 • Vilka produkter eller tjänster erbjuder företaget som tillfredställer de behoven?
   
 • Vad är det som gör att kunderna väljer vårt företag framför
  konkurrenterna?
   
 • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget? 


Affärsplanen

För att se om din idé håller ska du göra en affärsplan. Förutsättningarna att lyckas ökar genom att du arbetar igenom din idé, väger olika alternativ mot varandra, sätter dig in i hur kunden tänker, gör en ekonomisk bedömning etc.

Saker som du inte tänkt på dyker upp under arbetet och du kommer att märka att behovet av mer kunskap och information är nödvändigt.  

Det finns mycket att tänka på: 

 • Marknaden. Finns det tillräckligt med kunder och är de villiga att köpa min produkt eller tjänst? Vilka är konkurrenterna och vad är de bra
  respektive dåliga på? 
   
 • Lagar och regler, krävs det något tillstånd för att jag ska få bedriva min verksamhet?
   
 • På vilket sätt ska jag bli konkurrenskraftig? Finnas på rätt plats, ha ett konkurrenskraftigt pris, bättre service etc. än konkurrenterna?
   
 • Hur mycket kapital behöver jag och hur ska jag få tag i det?
   
 • Min budgeterade försäljning minus budgeterade kostnader - räcker det till en acceptabel lön för mig?

När du arbetat igenom din affärsplan har du fått en betydligt bättre bild över din möjlighet att lyckas. Kanske har du tvingats justera lite mot din ursprungliga idé, men du känner att den bär och att det finns ett behov på marknaden för din produkt eller tjänst.

Se till att affärsplanen blir tydlig. De som läser den ska förstå vad du tänker göra utan att vara experter på området. Försök att få med allt av vikt och se till att den blir ganska kortfattad, inte mer än 10-15 sidor text plus eventuella bilagor (t.ex. avtal).
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
  © expowera