startsida < starta företag < mitt företag
 
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar - introd.

 
  Avsnitt 3
Introduktion
Arbetsuppgifter
Kunskapstest
   
  Mitt företag
Innehållsförteckning
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
   
  Innehåll
expowera 

 

 

 

I detta avsnitt ska du beskriva din produkt och/eller tjänst så utförligt som möjligt. 

Du och ditt företag påverkas ständigt av händelser i omvärlden. Det är händelser som företaget i praktiken inte kan påverka. Dessa händelser kan både utgöra ett hot mot företagets existens men också skapa nya möjligheter för företaget. 
 

Din produkt och/eller tjänst

Tänk på att din produkt eller tjänst kan bestå av olika "delar" och att "värdet" av den är beroende av helheten.

Din verksamhet byggs upp enligt bilden ovan. Men vad som är kärnprodukt respektive kringprodukt är helt beroende av verksamheten. För ett företag som arbetar med bilreparationer är det reparerandet av bilar som är kärnprodukten medan det för ett företag som säljer bilar är bilförsäljningen som är kärn- produkten.

Som nystartat företag brukar det dröja innan produkten eller tjänsten får ett "metavärde", det vill säga ett ökat värde t.ex. beroende på god kundvård, rykte om god kvalitet etc. Metavärdet gör man sig förtjänt av, genom att över tiden "bevisa" att man är värd "sitt goda rykte".
 

Hur omvärlden påverkar

Kostnaden för exempelvis energi, bensin och olja har fluktuerat mycket under många år. Höga energikostnader missgynnar naturligtvis energiintensiv industri men skapar möjligheter för andra företag, som med olika produkter kan skapa en minskad energikostnad.

Det är viktigt att du har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar ditt blivande företag mest och har en handlingsplan i beredskap om vissa förut- sättningar ändras.

Händelser kan också vara svåra att påverka på nära håll. Både lokalt och regionalt kan det inträffa saker som är svåra att påverka.

Politiska beslut kan på ett mycket drastiskt sätt ändra spelreglerna för dig som företagare. En ny vägsträckning, avstängning av en gata, ändrade kommunika- tioner till och från orten, nedläggning av en stor offentlig verksamhet, till exempel ett regemente, innebär att ditt företag påverkas positivt eller negativt. Förändringar skapar alltid möjligheter för den som är observant och har idéer.  


Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
  © expowera