startsida < starta företag < mitt företag
 
6. Budgetering och finansiering - introduktion

 
  Avsnitt 6
Introduktion
Arbetsuppgifter
Kunskapstest
   
  Mitt företag
Innehållsförteckning
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
   
  Innehåll
expowera

 

 

 

Det är mycket viktigt att planera företagets framtid i ett ekonomiskt perspektiv.  Att ha en överblick över företagets ekonomi under det närmaste året skapar både trygghet och ger en "röd tråd" att arbeta efter.

Alla företag har ett ständigt behov av kapital för att driva verksamheten. Pengar behövs till investeringar i maskiner och lokaler, insatsvaror, löner, hyra etc.
 

Budgetering

En hjälp för att effektivt kunna nå de ekonomiska mål som satts upp är att budgetera. Genom budgetarbetet ser man om kostnaderna är för höga i för- hållande till det som företaget förväntas få i intäkter, om investeringar krävs för att kunna "mätta" marknadens behov, om företagets likviditet (kassa) räcker till utbetalningarna under en viss månad osv. Den lagda budgeten används sedan som ett slags kontrollinstrument. 

En budget ger trygghet. Trygghet därför att du lagt ned ordentligt med tid till att analysera, kalkylera och beräkna olika alternativ. Trygghet eftersom du minskat risken för obehagliga överraskningar högst betydligt. Trygghet för att du ser att det förväntade resultatet går att uppnå om du följer budgeten. Trygghet genom att veta när stora utbetalningar ska göras och att pengarna i kassan då räcker till detta.

Budgeten är företagets ekonomisk plan uttryckt i siffror. Att budgetera innebär att göra en kvalificerad gissning om framtiden. 

De vanligaste budgetarna är resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

  • Resultatbudgeten. Visar på företagets långsiktiga överlevnad, vad resultatet förväntas bli.
     
  • Likviditetsbudgeten. Visar när pengar strömmar in till, eller ut från, företaget och om en viss månad ger ett överskott eller ett underskott i kassan.
     

Finansiering

Alla företag har ett ständigt behov av kapital för att driva verksamheten. Pengar behövs till investeringar i maskiner och lokaler, insatsvaror, löner, hyra etc. Hur mycket kapital som behövs beror bland annat på var i livscykeln ett företag befinner sig, företagets ambitionsnivå, vilken bransch det är och företagets storlek.

Då ett företag startas upp behövs garanterat ett visst kapital. Även om försäljningen blir bra tar det en tid innan pengarna strömmar in i företaget. Det är inte många nystartare som själva har det kapital som behövs i företags- starten utan kompletterande finansiering måste ske på något annat sätt.
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning

 
 

Upp
  © expowera