startsida < starta företag < mitt företag
 
Mitt företag - innehållsförteckning

 
  Mitt företag
Innehållsförteckning
   
  Innehåll
expowera 

 

 

 

Inledning Mitt företag - vägledning
Avsnitt 1 Din idé, affärsplanen 
Avsnitt 2 Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
Avsnitt 3 Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar.
Avsnitt 4 Marknaden, kunder och konkurrenter 
Avsnitt 5 Mål, strategier, företagets styrka/svaghet 
Avsnitt 6 Budgetering och finansiering
Avsnitt 7 Kalkylering och prissättning
Avsnitt 8 Marknadsföring och försäljning
Avsnitt 9 Bygga nätverk
Avsnitt 10 Tillstånd, försäljningskrav 
Avsnitt 11 Lagar och regler
Avsnitt 12 Företagsformer, registrering 
Avsnitt 13 F-skatt, skatter 
Avsnitt 14 Skyddsnät, handlingsplan, kontakter
Upp
  © expowera