Så löser du problem som bostadsrättshavare

Beroende på vilket problem du stöter på som bostadsrättshavare så finns det lite olika vägar att gå för att försöka hitta en lösning.

  • Om du själv eller flera medlemmar i en bostadsrättsförening hamnar i en tvist med föreningen kan hyresnämnden medla. Nämnden kan bara hjälpa till med medling om båda parter är intresserade av medling. Hyresnämnden finns på flera orter i landet.
  • Om du har en bostadsrätt i HSB kan du även vända dig till deras juridiska medlemsrådgivning.
Om du som bostadsrättshavare har problem med en företagare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN för att få ditt ärende prövat där.

Det gäller tvister med:
  • besiktningsmän
  • fastighetsmäklare
  • försäkringsbolag
  • byggentreprenörer om så kallat tillval med mera i bostadsrättslägenheter
  • hantverkare

Innan du vänder dig till ARN måste du börja med att klaga (reklamera) hos den som är din motpart. Därefter bör du alltid rådgöra med konsumentvägledaren i din kommun innan du gör en anmälan till ARN.

Om två bostadsrättshavare (medlemmar) råkar i tvist med varandra kan saken bara prövas juridiskt i tingsrätten.

Ibland kan det löna sig att ta hjälp att juridisk expertis även om det kostar en del. Hemförsäkringen kan täcka en del av kostnaden.


Källa: Konsumentverket, Feb 2012