Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet. 14 dagars ångerrätt gäller även de flesta finansiella produkter och tjänster. Från och med den 1 september 2018 krävs att du skriver under ett avtal för att det ska vara giltigt när en telefonförsäljare har ringt upp.

När du handlar av ett företag utan att ni träffas, till exempel när du handlar på internet, köper av en telefonförsäljare eller svarar på ett brevutskick ingår du ett "distansavtal".

Om du köper något av ett företag som säljer sina produkter eller tjänster på gator och torg, till exempel i ett köpcentrum, i ett marknadsstånd eller när du handlar av en säljare som besöker ditt hem, ingår du ett "avtal utanför affärslokaler".
 

Krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Det är fortfarande möjligt att ingå muntliga distansavtal om du till exempel själv har ringt upp ett företag. Däremot är det från och med den 1 september 2018 inte tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning när ett företag på eget initiativ kontaktar dig.

Om telefonkontakten leder till att du vill ingå ett avtal ska företaget bekräfta sitt anbud i någon läsbar och varaktig form. Och för att avtalet ska bli giltigt krävs det att du godkänner det skriftligt. Godkännandet kan även vara elektroniskt, till exempel via e-post eller sms.

Om företaget levererar varor eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte betalningsskyldig för dem.
 

Förbud mot telefonförsäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Ett avtal som ändå har ingåtts via telefon är ogiltigt. Om du har gjort det är du inte skyldig att betala för några tjänster eller produkter.

(Reglerna om det här förbudet finns i socialförsäkringsbalken 64 kap 46 §.)
 

14 dagars ångerrätt

Vid distansavtal eller avtal utanför affärslokaler har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Ångerrätten gäller också för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster, krediter och värdepappersdepåer.

30 dagars ångerrätt för livförsäkring och privat pension

Om avtalet gäller en livförsäkring eller ett privat individuellt pensionssparande är ångerrätten längre än 14 dagar – då har du 30 dagars ångerrätt. En kapitalförsäkring är ett exempel på en livförsäkring.
 

Så räknas ångerfristen i avtal utan skriftlighetskrav

Ångerrätten börjar räknas först när du har fått hem information om avtalet. Du ska bland annat få information om den produktens eller tjänstens innehåll, om det företag du ingår avtalet med, priset, skatter, avgifter och ångerrätten.
 

Hur räknas ångerfristen vid telefonförsäljning - med skriftlighetskrav

Efter att du undertecknat avtalet ska företaget skicka hem information om avtalet. Ångerrätten börjar räknas först när du har fått hem all information om avtalet. Informationen ska företaget ge dig snarast efter det att avtalet har ingåtts.
 

Vad händer när jag ångrar avtalet

När du har meddelat företaget att du har ångrat dig är du inte längre bunden av avtalet. Företaget kan ha rätt till viss ersättning för tjänsten fram till dess du ångrade dig.
 

Ångerrätt för krediter

När det gäller de flesta lån och krediter (utom bolån) har du alltid ångerrätt oavsett om det är ett distansavtal eller ej. Det spelar ingen roll på vilket sätt du ingår avtalet, ångerrätten gäller både vid telefonförsäljning, avtal via internet eller om du träffar långivaren personligen. Bestämmelserna om ångerrätt för kreditavtal finns i konsumentkreditlagen.
 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018