Låna pengar

Många av oss behöver låna pengar under livet och det mer än en gång. Att investera i en bostad är kanske den största affär vi gör och det är få av oss som har egna pengar till den investeringen. En ny bil eller båt är också en större investering. När det gäller dessa ”större lån” är vi oftast ganska noga med att kontrollera villkor och gå igenom hushållsekonomin, samtidigt blir vi också noga kontrollerade (kreditbedömda) av dem som ska ge oss lånen.

Mindre konsumtionslån som vi tar för att köpa en TV, ny mobil, möbler etc. kanske inte känns så betungande var för sig men ”många bäckar små blir till en stor å” och det är många som hamnar i en skuldfälla genom att ha flera ”smålån”. Fundera lite innan du tar ett mindre konsumtionslån. Att köpa semesterresan på kredit känns bra de två veckor själva resan görs, men att betala av under det kommande året för något som gjorts känns inte alltid lika bra…

Det finns en uppsjö av möjligheter att få låna t.ex.

 • Bostadslån, hypotekslån
 • Medlemslån (lån utan säkerhet till medlemmar inom flera fackförbund)
 • Avbetalningslån (via exempelvis finansbolag för lån till bil, mc, båt m.m. där det du köper ställs som säkerhet)
 • Kreditkort (erbjuds av finansbolag och företag och du ansöker om en viss kreditnivå, du betalar ränta på den kredit du utnyttjar och skulden betalas av med en viss del per månad)
 • Privatlån i bank (med eller utan säkerhet, har man säkerhet ger det en lägre ränta)
 • Bankkort med kopplad kredit
 • Kontokredit (du kan knyta en fast kredit till ditt bankkonto, du betalar ett pris för att få ha krediten och en ränta för den del som utnyttjas)
 • Räntefria krediter (ges många gånger av affärer för att locka dig till köp, men uppläggningskostnad och aviseringsavgifter läggs oftast till)
 • SMS-lån (hos finansbolag, små kreditbelopp under kort tid, med hög ränta)
 • Låna privat (av exempelvis släktingar eller vänner, se till att det blir skriftligt på vad som gäller avseende återbetalningstid, ränta, betalningstillfällen, uppsägningstid m.m.)
 • Pantbank (du lämnar ett värdeföremål som pant och får på den låna en summa pengar, betalar du inte i tid säljs ditt värdeföremål på en offentlig auktion)

Konsumentkredit

När du som privatperson söker en kredit i något sammanhang kallas det en konsumentkredit och det finns lagar som reglerar hur detta ska gå till. De två viktigaste lagarna är Konsumentkreditlagen och Lag om bank- och finansieringsrörelse. Den som ger dig kredit är skyldig att göra en kreditprövning. Vissa undantag finns dock.

När du handlar på kredit så regleras, styrs, avtalet mellan dig och den näringsidkare som beviljar krediten av Konsumentkreditlagen (SFS 1992:830).

Lagen gäller också om näringsidkaren (exempelvis en butikskedja) förmedlar krediten men där något annat kreditinstitut (exempelvis en bank, ett finansieringsbolag) står för själva krediten.

Vid kreditköp skall säljaren ta ut en kontantinsats av köparen. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 procent av varans kontantpris.

Med kreditköp avses köp av en vara, då säljaren (en näringsidkare) lämnar köparen (en privatperson) anstånd med någon del av betalningen. Med kreditköp menas också då någon del av betalningen erläggs med ett belopp som köparen får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan denne (en annan kreditgivare) och säljaren.


Låna till en bostad

Banken eller kreditinstitutet gör alltid en kreditbedömning av din betalningsförmåga så det kan vara bra att först ha undersökt sina lånemöjligheter för att få fram en ungefärlig summa som går att få låna.

Det är vanligt att kreditinstitutet kräver att köparen själv betalar en kontantinsats på minst 10 procent av köpesumman. Något lagkrav på en kontantinsats för bostadsköp finns inte utan det är praxis inom kreditbranschen som gäller.

Förutom att kreditinstitutet har bedömt låntagarens betalningsförmåga och godkänt den kräver de säkerhet för lånet. Säkerheten kan vara i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Vid bostadsköp är det vanligt att köparen lämnar fastigheten/bostaden som säkerhet för lånet/lånen. Det görs genom att ägaren ansöker om inteckning av fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter myndighetens godkännande förs inteckningen in i fastighetsboken och ett pantbrev utfärdas. Detta överlämnas till kreditgivaren (exempelvis en bank). Vid köp av bostäder finns det i många fall redan utfärdade pantbrev vilket innebär att nya pantbrev inte behöver tas ut.