Följande är information från läxhjälpsföretaget Allakando.
 

Därför växer Allakando läxhjälp snabbast i branschen

RUT-avdraget för läxhjälp avskaffades år 2015. Men det var inget som hindrade läxhjälpsföretaget Allakando från att växa. Efterfrågan på läxhjälp är fortsatt stor. Allakando är idag det företag som växer snabbast i hela landet och i synnerhet Allakando läxhjälp i Stockholm, Götborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Vad är nyckeln till framgången?
 

Ämneskunniga och pedagogiska privatlärare – en av Allakandos framgångsrecept

En av förklaringarna till att Allakando läxhjälp har blivit så framgångsrika är att bolaget haft ett starkt kvalitetsfokus i sin läxhjälp. Grunden för den höga kvaliteten i Allakandos läxhjälp är att bolaget har ställt mycket höga krav på de som söker jobb som privatlärare hos företaget. Det ska vara personer med goda betyg, referenser och relevanta arbetslivserfarenheter. I syfte att hitta de bästa privatlärarna så har Allakando en mycket gedigen rekryteringsprocess. Det fåtal som sedan blir anställda – får genomgå flera utbildningar i både pedagogik och ämneskunskaper. Detta är en central del av förklaringen till att 9 av 10 elever som anlitar Allakando läxhjälp också höjer sina betyg.
 

Läxhjälpen utformas efter elevens behov

Familjers behov ser olika ut. Allakando har därför haft som strategi att se utforma sin läxhjälp på ett sådant sätt att alla elever ska kunna få läxhjälp, oavsett var i landet eleven bor eller vilka ämnen eleven behöver hjälp med. Allakando erbjuder därför läxhjälp fysiskt på plats i elevens hem, på annan plats som eleven önskar eller genom onlineundervisning. Det finns även möjlighet att anlita Allakandos läxhjälpare för undervisning i smågrupper. Allakando skräddarsyr läxhjälpen utifrån eleven och familjens preferenser, samt utifrån bolagets 12-åriga erfarenhet av vilka undervisningsformer som faktiskt leder till att eleverna förbättrar sina ämneskunskaper och betyg. Allakando tror på elevens förmåga och ger eleven rätt verktyg att förbättra sina kunskapsresultat!