Har din bank frågat dig om du är skattskyldig i USA och undrar du varför? Svaret är en lag som har antagits i USA - Foreign Account Tax Compliance Act, eller FATCA. Sverige har liksom de flesta andra länder ett avtal om att lämna ut kontrolluppgifter till den amerikanska skattemyndigheten.

Syftet med FATCA- lagen är att alla som är skattskyldiga i USA ska förmås att deklarera och betala sina skatter till den amerikanske skattemyndigheten. Man är skattskyldig i USA om man är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA, även om man inte bor där. Det är en skillnad från de flesta andra länder där du bara är skattskyldig om du är stadigvarande bosatt i landet.

Sverige har ett särskilt avtal med USA som innebär att den som bor i Sverige ska skatta här i landet och inte i USA. Däremot kan USA kräva att den som är skattskyldig i USA deklarerar sina inkomster där. Om du är skattskyldig i USA bör du kontrollera vad som gäller för dig. Det finns till exempel mycket information på den amerikanska skattemyndigheten IRS:s hemsida www.irs.gov.
 

Banken måste fråga om din skattskyldighet

USA har slutit avtal med ett stort antal länder, däribland Sverige, för att kunna få in kontrolluppgifter som underlag för att beräkna skattskyldighet. Avtalet innebär att banker och andra finansiella institut ska ge in kontrolluppgifter för de kunder som är skattskyldiga i USA. Kontrolluppgifterna ska rapporteras in till det svenska Skatteverket, som i sin tur ska vidarebefordra uppgifterna till IRS.

För att fullgöra sin rapporteringsplikt måste banken fråga dig om du är skattskyldig i USA. Om du inte svarar och banken inte kan avgöra om ditt konto omfattas av rapporteringsskyldigheten kommer ditt konto att rapporteras till Skatteverket som ett rapporteringspliktigt konto och uppgifterna skickas vidare till den amerikanska skattemyndigheten.
 

Gäller inte banksekretessen?

Banksekretessen är reglerad i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften om att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen. Men även om banksekretessen är sträng så är den inte absolut - banker får i vissa situationer bortse från banksekretessen och är i vissa fall skyldiga att göra det. Till exempel är banker skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter som Finansinspektionen, Skatteverket och Kronofogden.

Skyldigheten för banker att lämna kontrolluppgifter enligt FATCA-avtalet följer av skatteförfarandelagen (2011:1244). Uppgiftslämnandet har påbörjats successivt och avser uppgifter från kalenderåret 2014 och framåt. Banken är skyldig att informera dig om vilka uppgifter de lämnar till Skatteverket enligt FATCA-lagstiftningen.
 

Varför har USA börjat leta efter eventuella skattesmitare utomlands?

Bakgrunden till FACTA är skandalen kring Union Bank of Switzerland (UBS) 2008–2009 där det framkom att tusentals välbärgade amerikaner gömt undan pengar i banken och på så viss undgått amerikansk beskattning.

UBS-affären slutade med att UBS fick betala skadestånd till USA på 780 miljoner dollar som kompensation för uteblivna skatteintäkter. President Obama hade också i sin presidentvalskampanj 2008 utlovat hårdare tag mot skattefusk via utlandet ("offshore tax evasion").
 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018