Blandfonder

En blandfond är en är fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen av de värdepappren står i fondbestämmelserna och i den informations broschyr som fondbolaget ger ut. Den exakta fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper skiljer sig åt mellan olika blandfonder. Allteftersom förutsättningarna ändras på marknaden, kan förvaltaren styra fördelningen till de marknader där tillväxten bedöms bli bättre. Precis som med de flesta andra fonder kan man inte på förhand veta hur stor den framtida avkastningen blir. En placering i en blandfond är ett bra alternativ för den som vill ha högre avkastning än vad räntefonder ger men inte fullt ut accepterar riskerna som är förknippade med aktiefonder. Både avgifter och risknivåer ligger i regel på en nivå som är något lägre än för en ren aktiefond.

Indexfonder

En indexfond, som vanligtvis är en typ av aktiefond, är en fond som följer ett visst index i sina placeringar. Fondens avkastning kan spegla exempelvis OMXS30-index på Stockholmsbörsen. Denna följsamhet uppnås genom att fondens placeringar har samma sammansättning av aktier som de som ingår i indexet. Utvecklingen av en indexfond följer därmed index. Avgifterna är i regel låga. Risknivån kan vara mycket varierande och beroende av placeringsinriktning.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012