Företag som utför värdepapperstransaktioner, exempelvis banker och värdepappersbolag, är enligt lagen om värdepappersmarknaden skyldiga att göra en så kallad passandebedömning innan de genomför köp av finansiella instrument. Syftet med regeln är att förhindra att du gör placeringar som inte passar dig, kanske för att de är mer riskfyllda än du har tänkt dig.

Passandebedömningen går ut på att företagen ska kontrollera att den placering du vill göra passar dig utifrån din tidigare kunskap om och erfarenhet av den aktuella produkten.
 

I vissa situationer behövs ingen passandebedömning

I vissa situationer behöver företagen inte göra någon passandebedömning. Det gäller i de fall du själv tar initiativ till placeringen, när placeringen är ett så kallat okomplicerat finansiellt instrument och när företaget klart och tydligt har informerat dig om att de inte kommer att bedöma om placeringen passar dig. (Med "okomplicerade instrument" menas exempelvis aktier och andelar i värdepappersfonder).

Om du däremot tänker göra en placering i ett mer komplicerat finansiellt instrument, till exempel köpa ett certifikat eller någon annan så kallad strukturerad produkt, är företagen skyldiga att göra en passandebedömning innan köpet genomförs.

Företagen är också skyldiga att göra en passandebedömning om du tar en ny kredit i samband med en investering. Det gäller även om investeringen du gör är i ett okomplicerat finansiellt instrument.

Om företaget anser att tjänsten eller produkten inte passar dig, ska de informera dig om det.

Om du inte lämnar de uppgifter som behövs för att företaget ska kunna göra en passandebedömning, ska du få information om att företaget då inte heller kan avgöra om tjänsten eller produkten passar dig.
 

Om du har fått investeringsrådgivning

Har du fått råd att göra en placering av en rådgivare, exempelvis av en försäkringsförmedlare, är det inte alltid rådgivaren som ska göra passandebedömningen. Passandebedömningen ska göras av den som faktiskt köper in den aktuella produkten för din räkning, alltså det företag som utför din order. Oftast överlåter rådgivaren din undertecknade teckningsanmälan till ett separat värdepappersbolag, som sedan köper den aktuella produkten för din räkning. I den situationen är det alltså värdepappersbolaget som är skyldiga att göra en passandebedömning, inte rådgivaren.
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019