Viktiga avtalspunkter

Det är ett avtal som reglerar förhållandet mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Här följer exempel på några viktiga punkter som brukar ingå i ett franchiseavtal:

 • Vilka är de ingående parterna och avtalets längd. Möjlighet till förlängnings period.
   
 • Vilka är de rättigheter som franchisingtagaren får och inom vilket område får han verka.
   
 • Franchisegivarens skyldigheter, t.ex. överföra kunskap, utbildning och support, marknadsföring.
   
 • Franchisetagarens skyldigheter, t.ex. följa ett antal uppställda regler, ha en viss utformning och volym, betala överenskomna avgifter.
   
 • Att tillsammans verka för en utveckling under gemensam identitet.
   
 • Franchisetagaren får tillgång till en handbok som detaljerat beskriver konceptet. Handboken utgör företagshemligheter och får inte på något sätt spridas.
   
 • Beskrivning av de avgifter som franchisetagaren ska betala.
   
 • Vad händer då avtalet upphör. Fortsatt sekretess och lojalitet. Förbud mot konkurrerande verksamhet under en viss tid.
   
 • Vad gäller om franchisetagaren vill överlåta verksamheten till någon annan.
   
 • På vilket sätt eventuella tvister ska lösas. Via domstol eller skiljenämnd.
   

Läs mer om:

Kompanjonavtal, viktiga avtalspunkter
Kompanjonavtal HB
Aktieägaravtal, viktiga avtalspunkter