Kunskapstest avsnitt 2

Kan du svara på dessa frågor (svaren finns på expowera)?

 • Varför är din bakgrund och erfarenhet intressant?
   
 • Om du köper en befintlig verksamhet - ge exempel på viktiga frågor som ska besvaras om företaget i affärsplanen.
   
 • Ge exempel på andra samarbetsformer än delägarskap.
   
 • Varför är det viktigt med ett kompanjonavtal? 
   
 • Vilka är de viktigaste punkterna i ett kompanjonavtal?
   

Vidare till: 2. Introduktion och 2. Arbetsuppgifter

 

Mitt företag - vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter