Många företag använder musik i sin verksamhet. Det kan vara hos frisören, solariet, caféet, restaurangen, diskoteket etc. Musiken får oss att koppla av och genom musikvalet går det att skapa både stämning och atmosfär. Tänk bara på att musik som spelas offentligt kostar pengar att använda.

Ersättning till artister, musiker och upphovsmän

Många mindre företagare glömmer bort att det kostar pengar att spela musik offentligt. Om man tänker efter lite så är det faktiskt ganska självklart att de som ligger bakom musikproduktionen (kompositörer, artister, musiker med flera) ska ha ersättning för sitt arbete.

Musiken används i företagen för att skapa stämning, trivsel, atmosfär m.m. och bidrar därmed till omsättningen. Det är även på det viset att enligt svensk lag har musiker, artister, kompositörer med flera rätt till en ersättning då deras musik spelas offentligt. Det spelar ingen roll om lokalen är liten eller stor. Kostnaden varierar dock med lokalens yta. Inspelad musik kan komma från CD, radio, TV, musikvideo, jukebox eller liknande. Observera det här med radio och TV, det är inte många som tänker på detta.

För att använda sig av musik i företagets verksamhet krävs att företaget skaffar sig två musiklicenser. En musiklicens från SAMI/IFPI och en från STIM.

Musik i verksamheten
Ur SAMI:s (Svensk Upphovsrättstjänst AB) broschyr om musik i verksamheten.

SAMI/IFPI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation och International Federation of the Phonografhic Industry) företräder artister, musiker och producenter, www.sami.se.

STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) är den organisation som företräder upphovsmännen (kompositörer, textförfattare och musikförlag). Webbplatsen har adressen www.stim.se

Vad kostar det?

Restaurang - Serveringsutrymmen; Dans; Hotell

Följande är exempel på vad musikavgiften är för serveringsutrymmen. Gäller enbart avgiften till SAMI och för år 2014.

Musikavgiften avser inspelad musik som framförs i serveringsutrymmen (t.ex. café, restaurang, pizzeria, bar, pub).
Avgiften baseras på musikyta, musikutbud och öppethållande.
Moms 6% tillkommer på alla musikavgifter.

Musikklasser
A – Fonogram (LP, CD, musikfil m.m.)
B – Radio/TV (Klass A ingår i priset)
C – Musikvideo (Klass A och B ingår i priset)

Musik i serveringsutrymmen, avgift per dag i kr exklusive moms

Musik i serveringsutrymme

Butiker

Följande är exempel på vad musikavgiften är för butiker. Gäller enbart avgiften till SAMI och för år 2014.

Musikavgiften avser musik som framförs i butiker, stormarknader, varuhus och liknande verksamheter, och baseras på musikyta, musikutbud och antal öppetdagar. Avgiften för bakgrundsmusik gäller då musik spelas mer eller mindre kontinuerligt i butiken.
Moms 6% tillkommer på alla musikavgifter.

Musikklasser
A – Fonogram (LP, CD, musikfil m.m.)
B – Radio/TV (fonogram ingår)
C – Musikvideo som huvudsaklig musikkälla (t.ex. MTV; fonogram och radio/TV ingår)

Musik i butiker, avgift per dag i kr exklusive moms

Bakgrundsmusik

Musikavgiften följer konsumentindex med basmånad juli föregående år och regleras varje år den 1 januari.

Avgift försäljningslokaler, till STIM, avser år 2014

Följande är exempel på vad licensavgiften är för allmänna lokaler. Gäller enbart avgiften till STIM.
Årsavgifterna i kr är fasta.
Moms på 6 % tillkommer.

Stim, avgifter 2014