Typiska personlighetsdrag hos framgångsrika entreprenörer

Finns det personlighetsdrag som är vanliga bland framgångsrika entreprenörer? Många studier har genomförts på detta ämne och nedan följer de återkommande personlighetsdragen i dessa studier.


 

Passionerad

Entreprenörer drivs inte av pengar. Visst har många entreprenörer tjänat hiskeliga summor pengar men de flesta spenderar sanslösa mängder arbetstimmar för låg eller ingen lön. När man gör det man älskar är ett 12 timmars arbetspass knappt ansträngande jämfört med att göra något i 12 timmar enbart för att tjäna pengar. Så om du inte känner den där starka nästan okontrollerbara känslan av  upprymdhet när du jobbar med dina entreprenöriska projekt saknar du en av de viktigaste ingredienserna för framgång.
 

Risktagare

Att starta ett företag är riskabelt. Entreprenörer investerar ofta sina egna besparingar när de startar upp en verksamhet. Men framgångsrika entreprenörer förstår de måste ta risker för att nå sina mål. Men vårdslöshet och att ta en kalkylerad risk är inte samma sak vilket Robert Kiyosaki underströk när han sa ”everyone can see the risk, an entrepreneur can see the reward”. Och man behöver inte leta länge för att hitta exempel på detta; Jeff Bezoz lämnade en lyckad karriär i finansbranschen för att öppna en e-shop, Steve Jobs hoppade av skolan för att bygga datorer i sina föräldrars garage och Mark Zuckerberg fokuserade på att bygga Facebook istället för plugga inför sina prov på Harvard.
 

Flexibel

Fråga vilken entreprenör som helt och med största sannolikhet kommer hen säga att affärsidén/planen är märkbart annorlunda från den ursprungliga affärsidén/planen. Förändringar och nya utmaningar uppstår hela tiden och som entreprenör måste du vara beredd på och villig att anpassa dig till dessa. Det var länge sedan affärs och marknadsplaner ”sattes i sten” för flera år framåt. Långtidsplanering är fortfarande nödvändigt men minst lika viktigt är de dagliga besluten som fattas utifrån de förändringar och utmaningar som alla entreprenörer regelbundet måste tackla. När spelbranschen flyttade online i slutet på 90-talet blev det startskottet på en period präglad av innovation och entreprenörskap med svenska företag i spetsen. Men efter att den nya spellagstiftningen trädde i kraft år 2019 är det endast de mest flexibla spelbolagen som kommer överleva kravet på svensk spellicens och tillkommande regleringar. Kritik.com recenserar olika operatörer med svensk spellicens, och mer information finns att tillgå.
 

Visionär  

Entreprenörer är innovatörer som ser möjligheter överallt och ständigt jagar nya idéer och/eller förbättringar av produkter samt tjänster. Entreprenörer inspireras av det som ingen har sett förut som väntar på att bli upptäckt. Med andra ord en entreprenör kan föreställa sig framtiden innan den händer! Många hävdar att vara en visionär är det viktigaste personlighetsdraget hos en entreprenör tillsammans med en förmåga att klart och tydligt kunna förmedla sina drömmar och aspirationer för sitt företag.


 

Envis/uthållig  

Alla entreprenörer misslyckas. Det går helt enkelt inte att undvika. Men där andra ger upp ser entreprenören möjligheter till att utvecklas och bli bättre. Vad fick fel? Hur kan jag lära mig av detta? Vad måste jag göra annorlunda för att lyckas nästa gång? Denna typ av frågor ställer entreprenören sig själv medan hen går vidare utan förminskad entusiasm inför framtiden. Bill Gates, Steve Jobs och för all del även Amerikas 45e president Donald Trump är alla exempel på entreprenörer som upplevt stora motgångar men ändå lyckats bli några av de mest framgångsrika entreprenörerna i världen.
 

Kreativ

Kreativitet associeras ofta med diverse konstnärliga åtaganden men det är en viktig och ytterst vanlig egenskap bland entreprenörer. Att ”tänka utanför boxen” och lösa problem på ett kreativt sätt är nödvändigt för långvarig framgång. Och visst hade Maya Angelou rätt när hon sa; ”man kan inte använda upp kreativitet, ju mer du använder desto mer har du”.

 

Jesper Eriksson

Extern Skribent

 

Det är vanligt att man som nystartat företag är i behov av pengar. Det kanske är så att omsättningen inte kommit igång, affärerna går långsamt eller man inte går med så mycket vinst som man först räknat med. Men, innan man bestämmer sig för att låna pengar och ta en risk så bör man först och främst ansöka om ett starta eget-bidrag. Skulle dock inte bidraget räcka till för att kickstarta företaget så kan det vara läge att kolla på ett företagslån för nystartade företag.

Text: Information från Lånium. På Lånium vill vi hjälpa dig att göra välinformerade beslut kring din privatekonomi.
 

Vad är ett lån för nystartade företag?

Ett lån för nya företag är som vilket företagslån som helst och det är inga egentliga skillnader. Snabba företagslån online går idag få upp till cirka 10 miljoner kronor. Krav på säkerhet ställs i många fall och mer specifikt personlig borgen. Alla företagslån använder sig idag av en modell där du som företag betalar en fast månadskostnad, man behöver alltså oroa sig över räntor utan vet exakt hur mycket som skall amorteras varje månad.

Vill du lära dig mer och jämföra de bästa företagslånen kan du besöka jämförelsesajten Lånium genom att klicka här.
 

Kom förberedd

Långivare är ofta försiktigare med att bevilja lån till ett nytt företag gentemot ett företag med lång historia. Den huvudsakliga anledningen till detta är för att nya företag inte har en lång historia som visar på god omsättning, höga vinstmarginaler och god återbetalningsförmåga av lånet.

Med det sagt så kan du öka dina chanser till att få ditt företagslån beviljat genom att komma förberedd.

Nedan följer några råd som du bör ha i åtanke då du ansöker:

 • Ha en tydlig och väl genomarbetad arbetsplan.
 • Berätta om företagets visioner och hur du ämnar uppnå dessa för att visa på att du verkligen tänkt igenom din affärsidé.
 • Sätt upp en startbudget som du kan redovisa för långivaren.
 • Referenser är alltid positivt att ha med sig.
 • Försök att motivera för långivaren varför just du skall få ett lån och hur det kan gynna företagets tillväxt.

För att få ett lån behöver du alltså helt enkelt försöka sälja in din affärsidé och varför den kommer att lyckas. Utöver detta är det självklart viktigt att du själv kan visa upp en god ekonomi samt återbetalningsförmåga. Om flera personer dessutom kan gå i personlig borgen för lånet så ökar dina chanser till att få din ansökan beviljad.
 

Välj inte första bästa långivare

Att ta ett företagslån är ett stort åtagande och kommer självfallet med vissa risker. Det är viktigt innan man ansöker om lån till sitt nystartade företag att man med säkerhet vet att man kan återbetala lånet i tid, utan att sätta sin egen ekonomi under allt för stor press.

Således är det viktigt att jämföra olika långivare för att hitta den som passar dina förutsättningar bäst. Bland annat är det viktigt att jämföra de olika långivarnas lånekostnader, löptider, krav på säkerhet och grundkrav.

Specifikt grundkrav är en viktig del då man som nystartat företag söker lån. Har långivaren höga krav på sina låntagare så kommer det förmodligen inte vara möjligt för dig att få lån där som nytt företag. Kolla på de krav som ställs och se till att långivaren beviljar lån till små eller nya företag.

Se också till att noggrant läsa igenom långivarnas SEKKI dokument som alltid skall finnas tillgängligt på deras respektive hemsida. I dokumentet hittar du alla kostnader samt andra detaljer kring långivarens låneavtal. 

Förhoppningsvis har denna genomgång av företagslån till nystartade företag förtydligat vad ett företagslån är och vad du bör tänka på innan du ansöker om ett lån till ditt nya företag.

Alla ekonomiska föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med många medlemmar har ingen verklig huvudman. Om föreningen inte har någon ska man anmäla just det - att man inte har någon.

Dessa regler gäller även för föreningar som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad.
 

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan föreningen kan anmäla verklig huvudman måste ni ta reda på om den har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska den ekonomiska föreningen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar föreningen.

Den ekonomiska föreningen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. Då har den ekonomiska föreningen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Den ekonomiska föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.
 

Vem är verklig huvudman?

De flesta föreningar med fler än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Det beror på att man måste kontrollera mer än 25 procent av rösterna i föreningen för att kunna vara verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. En person kan kontrollera en ekonomisk förening på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en ekonomisk förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag eller föreningar, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller den förening som ytterst äger företagen och föreningarna i gruppen.

Exempel

En ekonomisk förening har 30 medlemmar. Varje medlem har 1 röst. Ingen av medlemmarna kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän. Men ofta har en sådan förening ingen verklig huvudman. 

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman till 30 procent. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om den ekonomiska föreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

En medlem är verklig huvudman i en ekonomisk förening. Föreningen äger ett aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

En ekonomisk förening har fyra medlemmar med en röst var. Ingen av medlemmarna uppnår mer än 25 procent av rösterna. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En ekonomisk förening har ett utländskt företag som medlem som utövar den yttersta kontrollen över föreningen. Föreningen kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan den ekonomiska föreningen inte avgöra vem som är verklig huvudman.
 

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om den ekonomiska föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till Bolagsverket. Du ska också anmäla till Bolagsverket om föreningen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du på bolagsverket.se. En behörig företrädare för föreningen, eller ett ombud (en person med e-legitimation som du ger en fullmakt), loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Om uppgifterna ändras ska föreningen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • föreningens namn
 • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
 • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar föreningen
 • omfattningen av kontrollen, i procent
 • uppgift om personen äger eller kontrollerar föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag eller föreningar.
   

Källa: Bolagsverket

Så ställer du ihop ett framgångsrikt ”merchandising-koncept” är tips från Content Manager Michael Steiner. 

(Merchandise, är engelska och betyder handelsvaror och är ett begrepp som betecknar produkter eller tjänster som nyttjar säregna drag från ett varumärke eller en fiktiv person i kommersiellt syfte. Merchandising, även kallat varumärkeslicensiering, är affärsmodellen där nyttjandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk, varumärke eller en fiktiv person används som underlag för att framställa och sälja produkter som baseras på hela eller delar av verket eller varumärket. Många författare, filmskapare och spelföretag tjänar stora belopp på merchandising. Källa: Wikipedia)
 

Om ditt företag ska få positiva resultat av merchandising på lång sikt, är det lämpligt att gå efter en strukturerad plan. För det ska man ställa sig följande frågor:

 • Vilka (realistiska) mål man ska följa med hjälp av merchandising och vilka succéer man får förvänta sig?
   
 • Hur stor är din räckvidd och din interaktionspotential med din målgrupp?
   
 • Vad är din budget för merchandising?
   
 • Vilka typ av investeringar vill du göra?
   
 • Vilka Key Performance Indicator (KPI) spelar roll för att mäta din framgång?
   
 • Hur organiserar du hela processen för merchandising?

 

Exempel och funktioner för Reklamartiklar

Om man väljer reklamartiklar som ska passa, ska man tänka på en bra design och bra användning för konsumenten för att få en perfekt kombination. 

 • Kulspetspennor, termobägare, koppar eller kalendrar räknas till de klassiska reklampresenterna. De är kanske inte så spännande, men tillhör ändå till de produkter som man brukar använda varje dag.
   
 • Moderna reklamartiklar som kreativa tröjor eller jackor får man också planera in i merchandising-processen. Originella kläder, med charmiga eller roliga fraser på, är alltid imponerande för kunderna och förvaras länge i deras garderober.
   
 • Miljövänliga produkter blir allt mer använda. Till exempel juteväskor, tillverkad av naturfiber, lämpar sig väldigt bra till att handla.
   
 • Elektroniska artiklar som hörlurar, USB-sticks eller powerbanks är produkter som har också blivit en del av vardagen.
    

Reklamartiklarnas mål är att väcka positiva känslor för mottagaren. Det spelar ingen roll om designen eller behovet av produkten stämmer – en reklamartikel måste vara spännande. Därmed fastnar företagets namn och logo omedveten i en persons huvudet. Gratis reklamartiklar är därför väldigt effektiva som ”Give-Aways” på företagsmässor, där potentiella kunder eller framtida affärspartner befinner sig i.

Avslutningsvis är merchandising i allmänhet ett väldigt effektivt sätt att höja företagets synlighet.

Content Manager

Michael Steiner

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket.
 

Ska du skicka in årsredovisningen?

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen också skickas till Bolagsverket.
 

Så skickar du årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

 1. årsredovisning med fastställelseintyg
 2. revisionsberättelse
 3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Bolagsverket godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
 

Årsredovisningens delar, ekonomisk förening

En årsredovisning för en ekonomisk förening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

 1. förvaltningsberättelse
 2. resultaträkning
 3. balansräkning 
 4. finansieringsanalys (större företag) och
 5. noter.
   

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Föreningen kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.
 

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreningens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.
 

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på den sista dagen på räkenskapsåret (balansdagen).

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre föreningar har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

Förkortad resultaträkning

Föreningar som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre föreningar kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Förkortad balansräkning

Mindre föreningar med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning.
 

Finansieringsanalys (ska upprättas av större företag)

Om föreningen per definition är en större förening, ska ni också upprätta en finansieringsanalys (kassaflödesanalys). En finansieringsanalys ska redovisa föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.
 

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.
 

Underskrifter

 • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter, alltså av den behöriga styrelsen och verkställande direktören.
 • En styrelseledamot eller verkställande direktör kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
 • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
 • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
 • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.
   

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.
 

Årsredovisningsguiden för ekonomisk förening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga  styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet samt den verkställande direktören om en sådan är utsedd. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall

Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till? Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större ekonomiska föreningar, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)
 • Fastställelseintyg i original
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om föreningen är moderbolag i en större koncern
Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören
När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite
Bestämmelser
 • kap. 1§ första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
 • kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)

 

Vite

Om en ekonomisk förening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse efter föreläggande från Bolagsverket kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.
 

Bokföringsbrott

Observera att i vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i tid åtalas för bokföringsbrott.
 

Källa: Bolagsverket