Debiteringsgrad


Tillgängliga timmar under perioden
Sålda timmar under perioden
Debiteringsgrad i %
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.