Framtiden för företagande - hur kommer den att bli? Framtidens företag – vilka blir de? Hur kommer framtidens försäljning, marknadsföring och distribution att ske? Hur fungerar framtidens köpare – vilka preferenser kommer att gälla? Hur stort kommer miljöengagemanget att vara och hur påverkar det företagandet? Vilka lagar och regler kommer våra politiker att stifta?

Vi som sysslar med småföretagande tänker sällan längre än ”näsan räcker”. Mycket kraft och energi går åt till att sköta det dagliga och möjligtvis går tankarna något år framåt i tiden. Något strategiskt tänkande om företagets framtid, planering för vad som förmodligen kommer att hända några år framåt i tiden, är vi dåliga på. Större företag är däremot betydligt bättre på att strategiskt planera framtiden, de mest framgångsrika är mycket duktiga på detta och kanske vore det bra om detta ”framtidstänk”, som många gånger leder till framgång, spreds till fler småföretag.

Det är många som berättar för oss hur framtiden kommer att bli. I främsta ledet finns forskare som genom sina upptäckter och arbete visar på saker som kan bli verklighet om 10-15 år. Till exempel ska nanoteknik revolutionera framtiden på olika sätt. Visst kommer ny teknik att revolutionera vissa delar av den ”struktur” vi idag omger oss med och nya företag uppstår genom denna nya teknik, men låt oss vara mer jordnära och se på den mer ”vanliga utvecklingen” som sker i små steg.

En bil är i grunden densamma som för nästan 100 år sedan – motor, fyra hjul och ratt att styra med. Varje del har naturligtvis utvecklats enormt under denna tid men som sagt, grundprincipen är densamma. Se dig omkring och tänk efter. Vi bor bättre än för 50 år sedan men ett hus är ett hus och ett hyreshus ser ut ungefär som det alltid har gjort. Flygplanen är större men flyger inte särskilt mycket fortare än för 30 år sedan, tågen går fortfarande på räls och mat och kläder måste vi ha. Principen för en dator med ”ettor och nollor” har funnits i många årtionden. Men vad tjafsar vi då om – behöver man bry sig om framtiden när det ändå inte händer något revolutionerade särskilt snabbt?

Vad är grunden för att ett företag ska finnas? Jo, att någon vill köpa företagets produkter eller tjänster. Även om ett företag säljer till ett annat företag är det i slutändan ändå du och jag och alla andra slutkonsumenter som bestämmer vad som ska produceras. Det är mycket viktigt att komma ihåg att vad vi bestämmer styr det som ska produceras eller vilka tjänster som ska utföras. Vill vi bo i skruvade hus som Turning Torso i Malmö kommer det att byggas sådana. Vill vi äta enbart hälsokost blir butikshyllorna fyllda med sådana varor och bestämmer vi oss för att det är Island man ska besöka får de säkert bygga flera flygplatser på ön.

Vi bestämmer! Men vad vill vi köpa, göra i framtiden? Är vi många som vill samma sak eller kommer var och en att kräva anpassning av varor och tjänster så att de passar just mig, min familj? Vill vi ha ett kretsloppssamhälle där återanvändning (reparationer, återanvända råvaror) har hög prioritet? Kommer vi att värdesätta ”fri” tid mer än arbete och leva på ”mindre pengar” och ”försaka prylar” till förmån för en livsstil?

Vi på expowera har valt följande områden och funderat lite över hur vi tror det kommer att fungera inom dessa några år framåt i tiden.