För att skydda det nationella kulturarvet mot utarmning finns det bestämmelser för att föra ut eller exportera kulturföremål från Sverige. För vissa typer av kulturföremål behöver du tillstånd.

Tullverket kontrollerar vid gränsen att bestämmelserna följs.

Du kan vända dig till Riksantikvarieämbetet för att få veta mer om vilka föremål som kräver tillstånd, hur du ansöker om tillstånd och vad som händer om du till exempel för ut kulturföremål utan tillstånd.

Läs mer om utförsel hos Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har även, tillsammans med Polisen och Tullverket, tagit fram en broschyr om utförsel av kulturföremål.

Läs Riksantikvarieämbetets broschyr Utförsel av kulturföremål

Fem myndigheter beslutar om utförseltillstånd och exporttillstånd för kulturföremål: Kungliga biblioteket, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Nordiska museet. Vilken myndighet som hanterar ditt ärende beror på vilket föremål du vill ansöka om att föra ut.

  • Kungliga biblioteket
  • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
  • Riksantikvarieämbetet
  • Riksarkivet
  • Stiftelsen Nordiska museet.

 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)