Vad kan ni missa utan lagbevakning?

Med en lagbevakningstjänst missar ni inga lagar som påverkar hur företaget kan och bör drivas. Men en vanlig fråga är om lagbevakning verkligen behövs så regelbundet. Hur många nya lagar införs egentligen varje år och hur många av dessa blir relevanta för ert företag? Det kan vara mer än du tror…
 

Lagbevakning är ett viktigt stöd

Varje år uppdateras våra lagar. Det kan verka märkligt hur många lagar som förändras från år till år. En del kritiseras och andra tas emot som självklarheter som borde ha skett för länge sedan. Listan med förändringar kan bli mycket lång och allting listas inte tydligt på nyheterna.

För företagare finns det fler typer av lagförändringar som får betydelse för hur firman ska drivas. År 2020 kom en rad nya lagar. Många hade inget med företagsamhet att göra men det fanns några som absolut får betydelse för den som har ett bolag med anställda.

Exempel på nya lagförändringar 2020:

  • Anställningsskyddet – Det förlängs tills den anställde är 68 år.
  • Inkomstgrundad ålderspension – Åldersgränsen höjs från 61 till 62 år.
  • Kreditinstitut – Ska i vissa fall tillhandahålla platser för kontantuttag.
  • RUT och ROT – Kommer att påverkas av lagen som kräver elektronisk betalning för att det ska bli RUT- eller ROT-avdrag.

Det här är bara några exempel på nya lagar som kan påverka företag på olika sätt. Men istället för att sitta och läsa igenom alla ändringar själv kan du använda dig av lagbevakning med en lagbevakningstjänst. Den kommer att se till att du inte missar några av reglerna som ditt företag nu måste rätta sig efter.
 

Om du skulle missa en lag

Det är faktiskt rätt så problematiskt att missa nya lagar. Som företagare har du ansvaret att hänga med i de nya beslut som vår regering fattar. I bästa fall blir det kanske en tillsägning, i värsta kan det bli tal om stora sanktioner.

Med effektiv lagbevakning missar du ingen lag. Det kan du vara säker på. Varje år får du enkel information om vad som har förändrats och vad du som företagare måste tänka på och ändra. Det är något som spar tid och som dessutom kan innebära att du inte blir indragen i rättsprocesser på grund av nya lagar som du har missat.
 

Smidigt med en lagbevakningstjänst

Det finns stora fördelar med att få lagbevakningen från en lagbevakningstjänst. Tjänsten fungerar löpande och ser till att alla förändringar är tydliga. Det blir ordning och reda för chefer såväl som anställda. Den information som ska delas kan snabbt hamna i rätt händer och nödvändiga åtgärder kan då vidtas utan försening.

Men det finns flera lagbevakningstjänster att välja från och det är viktigt att hitta rätt. Ta reda på hur tjänsten fungerar och vilket stöd den ger. Innan du köper lagbevakningstjänsten är det bra att ta reda på hur den kommer att läggas upp rent praktiskt.

Ta inte för givet att du får uppdaterad information på ett visst sätt. Ställ rätt frågor från start och se om det går att skräddarsy lagbevakningstjänsten så att den kommer att passa ert företag perfekt.