Byta försäkring

Din rätt att byta försäkring beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för din försäkring är normalt ett år.

Som regel kan du bara byta din hem-, villa- bil och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag framgår av ditt försäkringsbrev. Att du betalar försäkringen per månad eller per halvår spelar ingen roll, du måste ändå vänta till huvudförfallodagen. Om försäkringsbehovet faller bort - exempelvis om du säljer din bil - så kan du naturligtvis säga upp försäkringen.

Personförsäkringar såsom livförsäkringar och barnförsäkringar kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Avsluta inte din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration.

Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik under ytterligare ett år.

Checklista vid byte av försäkringsbolag

  1. Jämför villkor mellan bolagen innan du byter försäkring.
     
  2. Ta reda på när den gamla försäkringens huvudförfallodag är.
     
  3. Ansök och få din nya försäkring beviljad före du säger upp din gamla.
     
  4. Begär en skriftlig bekräftelse på att du avslutat den gamla försäkringen.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012