Kunskapstest avsnitt 3

Kan du svara på dessa frågor (svaren finns på expowera)?

 • Beskriv skillnaden mellan kärnprodukt och kringprodukt alternativt kärntjänst och kringtjänst.
   
 • Varför är det bra att undersöka vilka omvärldsfaktorer som kan påverka ditt företag innan företagsstarten?
   
 • Vilka är de allra vanligaste omvärldsfaktorerna som brukar påverka ett företag?
   
 • Nämn exempel på lokala händelser som kan innebära både hot och möjligheter.
   
 • Påverkar en händelse i omvärlden (även lokalt) dina konkurrenter på samma sätt?
   

Vidare till: 3. Introduktion och 3. Arbetsuppgifter

 

Mitt företag - vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter