Själva kärnan i en affärsmodell är företagets affärsidé.

En affärsmodell eller företagsmodell är en teoretisk beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att fungera.

Affärsmodellen har tre viktiga komponenter

  • en produktionsmodell som beskriver hur varor eller tjänster produceras.
  • en leveransmodell som beskriver hur företagets varor eller tjänster når kunden
  • en intäktsmodell som beskriver på vilket sätt företaget ska tjäna sina pengar - få intäkter.

Det finns olika typer av affärsmodeller. Vanligt förekommande är franchise där ett varumärke/koncept/produkt kan användas av en företagare/företag mot en avgift till franchisegivaren. McDonalds är ett sådant exempel.