Dödviktsförlustdödviktskostnad eller allokativ ineffektivitet är inom nationalekonomi den allokeringsförlust som uppstår genom bristfällig ekonomisk effektivitet, som uppstår när jämnvikten för en vara eller tjänst inte ligger i Pareto optimum. Dödviktsförluster kan uppstå på grund av den prissättning som sker i monopol, externa effekter, skatter och subventioner, priskontroll eller fixa nivåer för exempelvis löner.

Källor

  • Lär lätt! Mikroekonomi kompendium
  • Dufwenberg, Martin, Isacson, Marie-Louice och Lundholm, Micheal (2000). Tillämpad Mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.
  • Roger Axelsson (1998). Mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.
     

Läs mer om:
Efterfrågan och utbud på varor och tjänster
Priselasticitet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.