Den som bedriver näringsverksamhet ska själv betala in sin preliminärskatt och sina socialavgifter. 

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten.

Företagare som bedriver näringsverksamhet i enskild firma har som regel F‑skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad.

Den som både har enskild firma och anställning ska ha både F- och A-skatt, s.k. FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet.

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt(SA‑skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt.

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten. De ingående sociala avgifterna är:

  2016   2017
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   0,70 %
Sjukförsäkringsavgift 4.94 %   4,44 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %   0,10 %
Allmän löneavgift 9,65 %   10,72 %
Summa 28,97 %   28,97 %

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, d.v.s. 16,36 %. 

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %. 

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1951 får du göra schablonavdrag med 15 %.

Är du född 1937 och tidigare får du göra schablonavdrag med 6 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.