Begreppet generalagent betecknar en av rollerna i ledet (oftast försäljningsledet) mellan en tillverkare eller grossist och den marknad som tillverkaren/grossisten vill nå.

Ett företag som har generalagenturen för en produkt har ensam försäljningsrätt inom ett definierat geografiskt område, ofta ett helt land. Generalagenten representerar tillverkaren och produkten i området. Det är vanligt att företaget utvecklar försäljningsorganisationen för den aktuella produkten genom att organisera ett nät av återförsäljare.

Business-to-dealer (B2D) är en marknadsstrategi som inbegriper transaktioner och flöden av varor mellan lagerhållande grossist eller tillverkare och återförsäljare i detaljhandelsledet eller på företagsmarknaden (B2B).

Begreppet som vuxit fram med rötter i traditionell grossistverksamhet har kommit att omfatta juridiska aspekter, distribution, lagerhållning, marknadsförings- och försäljningsstrategier så väl som prissättning och marginalfördelning i del olika leden av kedjan till slutnyttjare.

B2D kan ställas i relation till vad som kallas benämns Business-to-consumer (B2C) och Business-to-business (B2B)
 

Läs mer om:
Ursprungsregler
Handelshinder
Frihandel
Frihamn
Världshandelsorganisationen WTO
Agent - agentur
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.