Intressentmodellen, ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intresse av ett företag eller en organisation. I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra.

De olika intressenterna enligt intressentmodellen är:

 • Ägarna - Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan form 
   
 • Anställda - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner.
   
 • Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning.
   
 • Kunder - betalar för varor eller tjänster.
   
 • Banker eller andra finansiärer - Tillhandahåller lån eller andra former av finansiering mot ränta eller annan ersättning.
   
 • Stat och kommun - Tillhandahåller exempelvis offentligfinansierad infrastruktur, angelägna om att medborgare får arbete, tar ut skatt, kan ansvara för myndighetsutövning.

Maktfördelningen mellan de olika intressenterna kan variera. Intressenternas insyn i verksamheten säkerställs bland annat genom en fungerande redovisning.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.