Ett konsignationslager är ett varulager som är placerat hos en återförsäljare men som juridiskt fortfarande tillhör tillverkaren.

Det vanliga är att en återförsäljare antingen köper varor från tillverkaren (direkt eller genom grossist) och sedan säljer dem vidare till slutkunder (vilket har fördelen att kunden kan få sin vara direkt men nackdelen att återförsäljaren måste låsa kapital i varulagret) eller att återförsäljaren bara har demoexemplar eller informationsblad om produkterna och att de vid beställning från kund måste levereras från fabrik (vilket blir billigare för återförsäljaren men leder till längre leveranstider).

I de sammanhang konsignationslager används är det viktigt att det framgår tydligt att varorna inte tillhör återförsäljaren, så i händelse av återförsäljarens konkurs återgår varorna till tillverkaren och kan inte säljas för att få fram pengar till konkursförvaltarens fordringsägare.

Läs mer om:
Konsignation

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.